Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Mats Eriksson
 • Miljöinspektör
 • Tfn:
 • Mobil: +46732001321
 • E-post: mats.eriksson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Cisterner hos företag

Cisterner som innehåller brandfarliga vätskor (eldningsolja, dieselolja, även spillolja) och som rymmer mer än en kubikmeter vätska måste kontrolleras regelbundet.

Cisternkontroll

Vid kontrollen som ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan och tankrengöringen avlägsnas vatten och slam som samlats i botten av tanken. Därmed minskar risken att genomrostning ska ske. Godstjocklek, överfyllnadsskydd m.m. kontrolleras och tanken täthetsprovas och repareras vid behov.

Ackrediterade kontrollorgan

Kontrollerna ska genomföras av ett ackrediterat kontrollorgan. Det ackrediterade företagets besiktningsmän är godkända av Swedac som är den myndighet som godkänner och ackrediterar företag och som kontrollerar att besiktningsmännen har den nödvändiga kunskapen för att utföra besiktningen.

Företag i Värmland som har godkända besiktningsmän är bland andra:

Ragnsells Special avfall AB
Oljegatan 6 652 21
Karlstad
tel: 054-21 09 00

SUEZ fd Sita
Kvällsvindsgatan 2
652 21 Karlstad
tel: 054-85 19 00

Innehållsansvarig: Mats Eriksson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: