Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

  • Miljö- och byggkontoret
  • Telefon: +4656016060
  • E-post: mbr@torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Försäljning av tobak

Nya regler för försäljning av tobaksvaror börjar gälla 1 juli 2019. Du som vill sälja tobaksvaror måste numera ansöka om tillstånd för detta hos kommunen. För e-cigaretter gäller fortfarande anmälningskravet. Inga tobaksvaror får säljas till den som är under 18 år.

Ansökan om försäljning av tobak

Den nya lagen innebär bland annat att du som vill sälja tobak till konsument måste ansöka om tillstånd hos kommunen. Tidigare har det enbart varit ett anmälningskrav. Säljer du redan idag tobak, måste du ansöka om tillstånd hos kommunen senast den 1 november 2019. Det ställs krav på dig som handlare för att du ska beviljas tillstånd. Den som inte följer reglerna kan förlora sitt tillstånd.

När måste jag ansöka?

Lagen gäller från den 1 juli 2019 och då är vi redo att ta emot och handlägga din ansökan.

Om du innan den 1 juli 2019 lämnat in en anmälan om försäljning av tobak får du fortsätta med försäljningen tills vi fattat beslut om din ansökan. Sista dagen att ansöka om tillstånd för dig som tidigare anmält försäljning är den 1 november 2019.

Vad krävs för att få tillstånd?

För att kommunen ska kunna godkänna din ansökan krävs att du uppfyller lagens krav, bland annat att du inte har skulder hos Kronofogden, att du inte har anmärkningar hos Skatteverket samt att du inte förekommer i polisens belastningsregister för allvarlig brottslighet.

Varför har reglerna ändrats?

Ett av riksdagens mål för folkhälsan är ett minskat tobaksbruk. Detta innebär en minskad användning av tobak hos befolkningen och att ungdomar inte ska lockas att börja använda tobak. Detta tillsammans med en önskan om en minskad illegal försäljning av tobak ligger bakom de nya reglerna.

Innebär lagändringen några andra skillnader?

Egentligen inte, samma krav som idag ställs fortsatt på kontroll av åldersgräns, att produkter har rätt märkning och att marknadsföringen är måttfull. Tillsynen i butiken kommer precis som idag att utföras av kommunen och polisen. Metoden kontrollköp finns kvar.

För dig som också säljer folköl eller e-cigaretter innebär ändringen ingen skillnad, det krävs endast en anmälan – inget tillstånd för att få sälja dessa varor. Däremot kan årsavgiften ha ändras.

Vad kostar en ansökan?

Ansökningsavgiften är 8000 kr för ett stadigvarande tillstånd och 4000kr för tidsbegränsat tillstånd. Ansökningsavgiften ska betalas innan handläggning av ditt ärende kan påbörjas.

Viktiga datum

Från 1 juli 2019 kan du ansöka om tillstånd att få sälja tobak.

Om du redan idag säljer tobak och skickar in en ansökan innan 1 november får du fortsätta sälja tobak i din verksamhet tills dess att kommunen har fattat beslut i ärendet.

1 november 2019

Du som redan idag har anmält försäljning, och säljer tobak i din butik, måste senast den 1 november lämna in en ansökan om tillstånd att sälja tobak. Om du inte har skickat in ansöka till den 1 november får du inte längre sälja tobak i din butik. Det är då fråga om olovlig tobaksförsäljning och polisen kommer att kontaktas

Så behandlas ditt ärende

Ansökan skickas in av dig, se under rubriken Kontakt

Vi granskar din ansökan

Beslut fattas inom antagen handläggningstid

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för ansökan och tillsyn.

Överklagan

Alla våra beslut kan överklagas. Första instans är förvaltningsrätten. Information om hur man överklagar skickas med beslutet.

Vill du ha mer information? Kontakta Anna Ryttegård Näsman, alkoholhandläggare. E-post anna.ryttegard-nasman@torsby.se alt telefon 0560-16147

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

Du måste ansöka om tillstånd för att sälja tobak

Avgift för anmälan och prövning tobak 2022

Tjänst

Kostnad

Tobaksvaror


Ansökan om stadigvarande tillstånd för försäljning av tobaksvaror

8 360 kr

Prövning av ändringar såsom ägarförändring och/eller ägarbyte

2 090 kr

Anmälan av om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

1 045 kr

Ansökan tillfälligt tillstånd för försäljning av tobaksvaror

4 180 kr

Ovanstående avgifter tas ut i förskott och återbetalas inte vid avslag på ansökan.


Avgifterna för anmälan och prövning tobak är fastställda av kommunfullmäktige 2021-12-13 § 150

Avgift för tillsyn tobaksvaror 2022

Tjänst

Kostnad

Tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror

5 225 kr

Anmälningspliktig försäljning av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare

1 520 krAvgifterna för tillsyn tobaksvaror är fastställda av kommunfullmäktige 2021-12-13 § 150

Kombinationsavgifter för tobaksvaror och liknande produkter, folköl och receptfria läkemedel 2022

Produktgrupper

Årlig tillsynsavgift

Tillståndspliktig försäljning tobaksvaror + ytterligare produktgrupp

5 225 kr + 1 045 kr för ytterligare produktgrupp

Flera produktgrupper (ej tillståndspliktig försäljning tobaksvaror)

1 565 kr + 1 045 krKombinationsavgifterna är fastställda av kommunfullmäktige 2021-12-13 § 150

Innehållsansvarig: Anna Ryttegård-Näsman
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen