Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

  • Miljö- och byggkontoret
  • Telefon: +4656016060
  • E-post: mbr@torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Försäljning av tobak

För att få sälja tobak måste du ha ett tillstånd. Om du beviljas tillstånd får du inte sälja tobak till personer under 18 år. Tobaken du säljer ska ha korrekta hälsovarningar och märkningar. Marknadsföringen får inte vara påträngande och du måste sätta upp skyltar som informerar om 18-årsgränsen.

Ansökan kan avse detaljhandelstillstånd, partihandelstillstånd eller ett tillfälligt tillstånd beroende på vilken verksamhet du driver. Du som vill sälja tobak till konsumenter eller vill sälja tobak via internet till konsument ansöker om detaljhandelstillstånd. Du som vill sälja tobak till butiker/detaljhandlare eller grossister ansöker om partihandelstillstånd.

Ansökan om försäljning av tobak

Tillståndsplikt gäller för försäljning av tobak. Du behöver därför ansöka om försäljningstillstånd för att få sälja tobak. Du ansöker om tillstånd från den kommun där försäljningsstället är beläget och det ställs krav på dig för att du ska beviljas tillstånd. Den som inte följer reglerna kan förlora sitt tillstånd.

Vad krävs för att få tillstånd?

För att kommunen ska kunna godkänna din ansökan om tillstånd måste du uppfylla de lagkrav som ställs. Det innebär bland annat att du som söker (bolaget och dess företrädare) ska vara personligt och ekonomiskt lämplig. Det innebär exempelvis att du ska vara ekonomiskt skötsam och inte ha ett brottsligt förflutet. Har du skulder hos Kronofogden, anmärkningar hos Skatteverket eller förekommer i belastningsregistret kan det innebära att du bedöms som olämplig att inneha försäljningstillstånd för tobak. Tillståndsenheten gör enskild bedömning i varje ärende. Kravet på lämplighet kvarstår efter att tillstånd beviljats. Ytterligare ett krav som ställs är att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt för din verksamhet och bifogas till ansökan.

Varför finns kraven?

Ett av riksdagens mål för folkhälsan är ett minskat tobaksbruk. Detta innebär en minskad användning av tobak hos befolkningen och att ungdomar inte ska lockas att börja använda tobak. Detta tillsammans med en önskan om en minskad illegal försäljning av tobak ligger bakom reglerna.

Vad kostar en ansökan?

För att se vad ansökan kostar kan du se det i vår avgiftstabell nedan. Ansökningsavgiften ska betalas innan handläggning av ditt ärende kan påbörjas.

Så behandlas ditt ärende

Ansökan skickas in av dig, se under rubriken Kontakt

Vi granskar din ansökan

Beslut fattas inom antagen handläggningstid

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för ansökan och tillsyn. Ansökningsavgiften betalas inte tillbaka om du får avslag på din ansökan.

Överklagan

Alla våra beslut kan överklagas. Första instans är förvaltningsrätten. Information om hur man överklagar skickas med beslutet.

Vill du ha mer information? Kontakta Anna Ryttegård Näsman, alkoholhandläggare. E-post anna.ryttegard-nasman@torsby.se alt telefon 0560-16147

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

Du måste ansöka om tillstånd för att sälja tobak

Avgift för anmälan och prövning tobak 2024

Tjänst

Kostnad

Tobaksvaror


Ansökan om stadigvarande tillstånd för försäljning av tobaksvaror

9 240 kr

Prövning av ändringar såsom ägarförändring och/eller ägarbyte

2 310 kr

Anmälan av om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

1 155 kr

Ansökan tillfälligt tillstånd för försäljning av tobaksvaror

4 620 kr

Ovanstående avgifter tas ut i förskott och återbetalas inte vid avslag på ansökan.


Avgifterna för anmälan och prövning tobak är fastställda av kommun fullmäktige 2023-12-11 § 168

Avgift för tillsyn tobaksvaror 2024

Tjänst

Kostnad

Tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror

5 773 kr

Anmälningspliktig försäljning av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare

1 731 krAvgifterna för tillsyn tobaksvaror är fastställda av kommunfullmäktige 2023-12-11 § 168

Kombinationsavgifter för tobaksvaror och liknande produkter, folköl och receptfria läkemedel samt tobaksfria nikotinprodukter 2024

Produktgrupper

Årlig tillsynsavgift

Tillståndspliktig försäljning tobaksvaror + ytterligare produktgrupp

5 773 kr + 1 155 kr för ytterligare produktgrupp

Flera produktgrupper (ej tillståndspliktig försäljning tobaksvaror)

1 731 kr + 1 155 krKombinationsavgifterna är fastställda av kommunfullmäktige 2023-12-11 § 168

Innehållsansvarig: Anna Ryttegård-Näsman
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: