Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Mats Eriksson
 • Miljöinspektör
 • Tfn:
 • Mobil: +46732001321
 • E-post: mats.eriksson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Buller, industribuller

Industrier och andra så kallade miljöfarliga verksamheter kan orsaka störande ljud. Det finns riktvärden som anger hur mycket det får bullra från industriverksamheter och liknande.

För industribuller gäller allt buller som kommer från olika industriverksamheter. Samma riktvärden gäller också för buller från bland annat värmepumpar, ventilationsaggregat utomhus och liknande.

Utomhus, vid till exempel bostäder, vård- och utbildningslokaler gäller:

 • Dag, klockan 06-18, 50 dB(A) ekvivalentnivå
 • Kväll, klockan 18-22 samt sön- och helgdag klockan 07-18, 45 dB(A) ekvivalentnivå
 • Natt, klockan 22-06, 40 dB(A) ekvivalentnivå och 55 dB(A) maxnivå

För områden med fritidsbebyggelse eller rörligt friluftsliv:

 • Motsvarande riktvärden är 10 dB(A) lägre dagtid samt på kvällar och helger. Riktvärdet nattetid ligger 5dB(A) lägre både för max- och ekvivalentnivån.

För arbetslokaler med ej bullrande verksamhet, till exempel kontor:

 • 10 dB(A) högre värden än ovanstående

Om du är störd av buller:

 • Om du är störd av buller vänd dig först till den som är ansvarig för den bullrande verksamheten.
 • Om du inte får gehör vänd dig till kommunens miljö- och byggkontor, som bedömer situationen och kan fatta beslut om åtgärder.
 • Om du är missnöjd med kommunens beslut kan du överklaga till länsstyrelsen.

Läs mer om riktvärden för industribuller på Naturvårdsverkets hemsida.

Innehållsansvarig: Mats Eriksson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: