Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

  • Miljö- och byggkontoret
  • Telefon: +4656016060
  • E-post: mbr@torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Det vita snuset är en relativt ny produktkategori i det svenska samhället. För att skydda ungdomar och främja folkhälsan har en ny lag tillkommit för att göra försäljningen säker och ansvarsfull.

Här kan du som vill sälja tobaksfria nikotinprodukter läsa om vilka regler som gäller. Lagen om tobaksfria nikotinprodukter (LTN) är en skyddslagstiftning precis som alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter.

Vad krävs för att få sälja tobaksfria nikotinprodukter?

Sedan 1 augusti 2022 gäller dessa regler för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. Läs mer i lagen om tobaksfria nikotinprodukter SFS 2022:1257 på riksdagens lagsidor

Mer information finns hos Folkhälsomyndigheten

Skyltar och dekaler kan beställas på Folkhälsomyndighetens sida Dekaler 18-årsgräns för beställning

Vem ska anmäla?

Du som säljer tobaksfria nikotinprodukter ska anmäla det till kommunen. Du ska dessutom ha ett egenkontrollprogram som bland annat ska innehålla kontaktuppgifter till ansvariga personer.

Hur anmäler du?

Använd dig av e-tjänsten "Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter". Du ska även lämna ett egenkontrollprogram med din ansökan

Vilka regler gäller vid försäljning?

Åldersgräns

Tobaksfria nikotinprodukter får säljas till personer som fyllt 18 år. Den som lämnar ut produkterna ska kontrollera att köparen har fyllt 18 år. Du ska ha en skylt i din butik som tydligt talar om för de som handlar vilken åldersgräns som gäller.

Regler om förpackning

Varje förpackning ska förses med innehållsdeklaration och en text som upplyser om nikotinets skadeverkningar (hälsovarning). Uppfylls inte kraven får du inte sälja produkten.

Marknadsföring

Om du marknadsför tobaksfria nikotinprodukter är det viktigt att vara försiktig och inte göra reklam som är påträngande, uppsökande eller uppmana till användning av dessa produkter. Särskild måttfullhet ska iakttas.

Påföljder

Följs inte lagen kan du få ett föreläggande, förbud, vite, varning eller förbjudas att sälja tobaksfria nikotinprodukter.

Egenkontrollprogram

Den som ansvarar för försäljningen ska utöva egenkontroll över försäljningen och ta fram ett skriftligt egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska innehålla rutiner som är kända av personalen och beskriva hur ägaren och personalen ska agera vid försäljning av produkterna. Programmet ska finnas tillgängligt på försäljningsstället och vara uppdaterat.

Vad görs vid en tillsyn?

Kommunen kan göra oanmälda kontroller (ibland tillsammans med polis) på försäljningsställena. Vi kontrollerar att samtliga regler följs och att det finns ett godkänt egenkontrollprogram. Vi informerar om aktuella regler och lämnar material i form av broschyrer och dekaler för att underlätta att reglerna kan följas. Kommunen kan använda sig av metoden kontrollköp.


Innehållsansvarig: Anna Ryttegård-Näsman
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: