Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Mats Eriksson
 • Miljöinspektör
 • Tfn:
 • Mobil: +46732001321
 • E-post: mats.eriksson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Köldmedier - för företag

Driver du en verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad? Kanske har du en industriell verksamhet, skolkök, restaurang, butik eller förvaltar en fastighet? Då kan du beröras av regler om kontroll och rapportering av köldmedier.

Köldmedier används bland annat i kylskåp, frysar, värmepumpar och luftkonditionerings-anläggningar. De köldmedier som används idag är i regel kraftiga växthusgaser och innehåller så kallade f-gaser (fluorerade växthusgaser). När f-gaser släpps ut, eller läcker ut, i atmosfären bidrar de till växthuseffekten på liknande sätt som koldioxid.

Årlig rapport

Du som har ett eller flera aggregat, motsvarande minst 5 ton koldioxidekvivalenter för respektive aggregat, där mängden köldmedier totalt uppgår till minst motsvarande 14 ton koldioxidekvivalenter, ska sammanställa en årlig rapport. Den ska lämnas in senast den 31 mars året efter det kalenderår som redovisas. Det kylföretag du anlitar kan lämna de uppgifter du behöver. Om du anlitar flera olika kylföretag under året måste du själv sammanställa uppgifterna.

Skriv under rapporten och skicka den till miljö- och byggkontoret.

Naturvårdsverket har skrivit en vägledning om hur man rapporterar och finns på deras sida om vägledning och stöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Regler vid läckagekontroll

Mängden ska anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Hur ofta kontrollen av läckage ska utföras på ett aggregat bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e) det innehåller.

Mängden koldioxidekvivalenter per aggregat – Läckagekontroller

 • 5 ton CO2e eller mer - 1 gång per 12 månader
 • 50 ton CO2e eller mer - 1 gång per 6 månader
 • 500 ton CO2e eller mer - 1 gång per 3 månader

Om utrustningen har ett system som varnar för läckage förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla. Observera att kontrollen av läckage måste göras inom det utsatta intervallet och utföras av ett certifierat företag. Alla företag som har ett certifikat för f-gas finns registrerade hos Incert Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ny anläggning eller byte av köldmedium

Miljö- och byggkontoret ska informeras i god tid innan du installerar en ny anläggning/aggregat, eller byter typ av köldmedia i befintliga aggregat. Detta gäller om anläggningen totalt innehåller motsvarande 14 ton koldioxidekvivalenter köldmedium eller mer. Informationen ska lämnas för att miljö- och byggkontoret ska ha möjligheter att ha synpunkter på valet av teknik och köldmedium.

Intyg för skrotning

När du ska skrota en anläggning eller utrustning måste du anlita en certifierad tekniker. Det är du som operatör som ansvarar för att köldmedierna har tagits omhand på ett kontrollerat sätt. Skrotningsintyget ska godkännas och undertecknas av dig och skickas in till miljö- och byggkontoret. Redovisa skrotning senast i årsrapporten. Det går också bra att skicka in intyget direkt om hela anläggningen skrotas.

 

Innehållsansvarig: Mats Eriksson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: