Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

  • Miljö- och byggkontoret
  • Telefon: +4656016060
  • E-post: mbr@torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Försäljning av folköl

Här kan du som vill sälja eller servera folköl läsa om regler kring folköl.

Vad krävs för att få sälja eller servera folköl?

För att få sälja eller servera folköl krävs en anmälan till kommunen innan du börjar din försäljning. Bestämmelser om försäljning och servering av folköl finns i alkohollagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kommun och polis har tillsynsansvar över folkölsförsäljningen.

Vem ska anmäla?

Alla som ska sälja eller servera folköl i livsmedels- och servicebutik eller restaurang. Det krävs att du säljer matvaror eller serverar mat för att få sälja folköl. Den som har tillstånd att servera starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker eller spritdrycker får servera folköl utan anmälan.

Hur anmäler du?

Du kan använda dig av vår blankett folkölsförsäljning.

Vad kostar det?

En anmälan kostar 1 155 kronor och därefter tas en årlig tillsynsavgift ut av den som säljer eller serverar folköl för att kontrollera att försäljningen sker enligt reglerna.

Vad gäller vid ett ägarbyte eller annan förändring?

Anmälan sker av den som bedriver detaljhandel och anmälan behöver förnyas om företaget byter ägare. Även andra ändringar som till exempel adressändring, ny faktureringsadress eller ändrad bolagsform ska anmälas till kommunen.

Vilka regler gäller vid försäljning av folköl?

Matkravet

Det ska finnas ett brett sortiment av matvaror eller att mat serveras på försäljningsstället. Glass, godis, chips, kaffe och te anses inte vara matvaror. Godiskiosker, tobaksaffärer, spel- och filmbutiker får endast sälja folköl om de uppfyller kravet ovan.

Godkänd livsmedelslokal

Försäljningen ska ske i en lokal som är godkänd/registrerad som livsmedelslokal enligt livsmedelslagen för stadigvarande försäljning. För registrering kontakta miljö- och byggkontoret.

18-årsgräns

Folköl får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Den som säljer folköl ska förvissa sig om att köparen har fyllt 18 år, och har rätt att begära legitimation.

Langning

Folköl får inte säljas till den som man misstänker ska lämna över ölen till någon annan, som inte fyllt 18 år.

Påverkade personer

Folköl får inte säljas till personer som är berusade av alkohol eller påverkade av annat berusningsmedel.

Lättdrycker

Den som säljer folköl ska även sälja lättdrycker som till exempel lättöl, läsk och vatten.

Marknadsföring

Marknadsföring av alkohol får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till att dricka alkohol.

Övriga regler

Skylt med åldersgräns ska finnas vid entré, i kassa och där folkölen exponeras. Det ska vara god ordning i lokalen och det är till exempel inte tillåtet att bjuda kunder på folköl.

Egenkontrollprogram

Den som ansvarar för försäljning/servering av folköl ska ha egenkontroll över försäljningen och ta fram ett skriftligt egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska innehålla rutiner som är kända av personalen och beskriva hur personalen ska agera vid försäljning av folköl. Programmet ska finnas tillgängligt på försäljningsstället och vara uppdaterat.

Vad görs vid en tillsyn?

Kommunen kan göra oanmälda kontroller (ibland tillsammans med polis) på försäljningsställena. Vi kontrollerar att samtliga regler följs och att det finns ett godkänt egenkontrollprogram. Vi informerar om aktuella regler och lämnar material i form av broschyrer och dekaler för att underlätta att reglerna kan följas.

Vad händer om du inte följer reglerna?

Om inte alkohollagens regler följs kan kommunen ge en varning eller förbjuda försäljning av folköl i sex månader. Om regelbrottet upprepas eller anses allvarligt kan kommunen förbjuda försäljning i tolv månader.

Böter eller fängelse

Om försäljningen av folköl sker i strid med alkohollagen eller om försäljning fortsätter trots försäljningsförbud kan du som är ansvarig dömas för brott enligt alkohollagen till böter eller fängelse. Även kassapersonalen har ett personligt ansvar.

Avgift för anmälan och prövning folköl och alkohol 2024

Tjänst

Kostnad

Folköl


Anmälan om handel med eller servering av folköl

1 155 kr

Alkohol


Ansökan om stadigvarande tillstånd

11 550 kr

Ansökan om stadigvarande tillstånd då ansökan inkommer inom 3 månader efter avslagsbeslut som grundar sig på underkänt kunskapsprov

5 775 kr

Ansökan om ändring av stadigvarande tillstånd

4 620 kr

Prövning av ägarförändring

2 310 kr

Ansökan om tillfällig ändring i innevarande tillstånd, upp till 4 sammanhängande dagar

1 155 kr

Ansökan om gemensam serveringsyta för stadigvarande tillstånd per sökande.

3 465 kr

Ansökan om tillfälliga tillstånd till allmänheten

6 930 kr

Ansökan om tillfälliga tillstånd till allmänheten (innehavare av serveringstillstånd i kommunen)

4 620 kr

Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap vid första ansökningstillfället.

1 155 kr

För upprepade ansökningstillfällen under kommande 12 månader

300 kr

Prövning av ny lokal vid catering

300 kr

Ansökan om tillfälligt tillstånd gemensam serveringsyta per sökande

2 310 krKostnad för kunskapsprov ingår i ansökningsavgiften i de fall kunskapsprov är ett krav för tillståndet.

Ovanstående avgifter tas ut i förskott och återbetalas inte vid avslag på ansökan.
Avgifterna för anmälan och prövning folköl och alkohol är fastställda av kommunfullmäktige
2023-12-11 § 168

Avgift för anmälan och prövning tobaksfria nikotinprodukter 2024

Tjänst

Kostnad

Anmälan av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

1 155 krAvgifterna för anmälan och prövning tobaksfria nikotinprodukter är fastställda av kommunfullmäktige 2023-12-11 § 168

Kombinationsavgifter för tobaksvaror och liknande produkter, folköl och receptfria läkemedel samt tobaksfria nikotinprodukter 2024

Produktgrupper

Årlig tillsynsavgift

Tillståndspliktig försäljning tobaksvaror + ytterligare produktgrupp

5 773 kr + 1 155 kr för ytterligare produktgrupp

Flera produktgrupper (ej tillståndspliktig försäljning tobaksvaror)

1 731 kr + 1 155 krKombinationsavgifterna är fastställda av kommunfullmäktige 2023-12-11 § 168

Innehållsansvarig: Anna Ryttegård-Näsman
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: