Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

  • Miljö- och byggkontoret
  • Telefon: +4656016060
  • E-post: mbr@torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Receptfria läkemedel

Det är tillåtet att sälja vissa receptfria läkemedel utanför apotek. Innan en sådan försäljning påbörjas ska detta anmälas till Läkemedelsverket.

Här kan du som säljer eller vill sälja receptfria läkemedel läsa om regler kring detta. Du får också information och länkar för att kunna anmäla försäljning.

Vad krävs för att få sälja receptfria läkemedel?

För att få sälja receptfria läkemedel på annat försäljningsställe än på apotek ska du anmäla din verksamhet till Läkemedelsverket som har tillsynsansvaret över försäljningen. Kommunen utför kontroller för Läkemedelsverkets räkning.

Hur anmäler du försäljning av receptfria läkemedel?

Du anmäler genom att fylla i en blankett på Läkemedelsverkets hemsida.

När kan du starta din försäljning?

Du kan starta försäljningen så snart anmälan har skickats in. När din anmälan tagits emot av Läkemedelsverket får du en bekräftelse.

Vad kostar det?

Läkemedelsverket tar ut en årsavgift per försäljningsställe och kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift för de kontroller som görs.

Vilka produkter får du sälja?

Vilka läkemedel som du får sälja beslutas av Läkemedelsverket.

Vilka regler gäller vid försäljning av receptfria läkemedel?

Reglerna finns i Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Läkemedlen ska vara inlåsta eller placerade under direkt uppsikt och får inte säljas till den som inte fyllt 18 år. Skylt om åldersgräns och langningsförbud av nikotinläkemedel ska finnas där läkemedlen exponeras. Den som säljer receptfria läkemedel ska ha ett särskilt egenkontrollprogram. Mer information finns på Läkemedelsverkets hemsida.

Vad görs vid en kontroll?

Kommunen kan göra oanmälda kontroller på de försäljningsställen som har anmält försäljning av receptfria läkemedel. Vi kontrollerar bland annat att ingen försäljning sker till minderåriga, att godkänd skyltning finns och att produkterna förvaras på ett lämpligt sätt. Brister rapporteras till Läkemedelsverket som kan vidta sanktioner.

Vad gäller vid ett ägarbyte eller annan förändring?

Anmälan till Läkemedelsverket är personlig och behöver förnyas om företaget byter ägare. Likaså andra ändringar som till exempel adressändring, ändring av faktureringsadress eller bolagsform.

Läkemedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lag om handel med receptfria läkemedel

Avgift för tillsyn receptfria läkemedel 2024

Tjänst

Kostnad

Handel med vissa receptfria läkemedel

1 731 krAvgiften för tillsyn av receptfria läkemedel är fastställda av kommunfullmäktige 2023-12-11 § 168

Kombinationsavgifter för tobaksvaror och liknande produkter, folköl och receptfria läkemedel samt tobaksfria nikotinprodukter 2024

Produktgrupper

Årlig tillsynsavgift

Tillståndspliktig försäljning tobaksvaror + ytterligare produktgrupp

5 773 kr + 1 155 kr för ytterligare produktgrupp

Flera produktgrupper (ej tillståndspliktig försäljning tobaksvaror)

1 731 kr + 1 155 krKombinationsavgifterna är fastställda av kommunfullmäktige 2023-12-11 § 168

Innehållsansvarig: Anna Ryttegård-Näsman
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: