Torsby kommun
Torsby kommun

Alkohol-, serveringstillstånd

Här kan du som vill sälja eller servera alkohol läsa mer om tillståndsfrågor och serveringsbestämmelser.

Hos kommunen ansöker man om

 • Permanent serveringstillstånd till allmänheten
 • Permanent serveringstillstånd till slutet sällskap
 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten.
 • Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap
 • Cateringtillstånd till slutna sällskap

Till kommunen ska man anmäla

 • Försäljning av öl II.
 • Servering av öl II.

Alkoholservering

Servering av spritdrycker, vin, starköl och annan jäst alkoholdryck får bara göras av dig som har serveringstillstånd. Socialnämndens alkoholhandläggare handlägger din ansökan enligt reglerna i alkohollagen och kommunens riktlinjer. Därefter beslutar socialnämnden om att bevilja eller avslå ansökan om serveringstillstånd.

Kommun och polis utövar tillsyn över de verksamheter som beviljats serveringstillstånd. Beslut om eventuella påföljder vid missförhållanden tas av socialnämnden. Kommunens handläggare ansvarar också för registrering och tillsyn av folkölsförsäljning. Den som säljer eller serverar folköl ska anmäla detta till socialnämnden.

Alkohollagen är en social skyddslagstiftning
Alkohollagen är en social skyddslag med syfte att begränsa alkoholens negativa skadeverkningar. Alkoholpolitiska hänsyn har företräde framför näringspolitiska. Servering av alkoholdrycker ska ske enligt reglerna i alkohollagen, föreskrifter och kommunens riktlinjer.

Vem kan få serveringstillstånd?

Den som söker serveringstillstånd ska bland annat vara lämplig utifrån personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheter i övrigt. Sökanden ska ha kunskap om alkohollagen och kunna visa detta genom godkänt kunskapsprov. Restaurangen ska vara säker ur brandsynpunkt, ha tillräckligt många sittplatser och vara överblickbar. Restaurangen ska ha ett eget kök och erbjuda en varierad meny. Vid tillfällig alkoholservering är kraven på lokal och matutbud något lägre. Din ansökan kan avslås av alkoholpolitiska skäl även om övriga krav är uppfyllda.

Begreppet servering innebär servering av både mat och dryck. Vid servering till allmänheten ska lagad mat kunna serveras under hela den tid som alkoholdrycker serveras. På sen kvällstid kan det dock räcka med ett par lagade rätter.

Ansökningsblankett finns att ladda ner via länken nedan.

Handläggningstiden för ett tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten är sex veckor efter att ansökan är komplett. En ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap skall inges senast tio dagar innan tillställningen ska äga rum.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ansökningar om serveringstillstånd och för tillsynen. Ansökningsavgiften betalas in på kommunens Bankgiro 443-7992. Märk inbetalningen med ”Serveringstillstånd Konto 08062 311 29000” samt avsändare. Ansökan behandlas först när avgiften är betald.

Anmäl förändringar i serveringstillstånd
Du som redan har ett serveringstillstånd ska anmäla förändringar till tillståndsmyndigheten.

Mer information

Ansökningsavgifter serveringstillstånd

Tjänst (inklusive kostnad för kunskapsprov)

Kostnad

Stadigvarande allmänheten

8 000 kr

Stadigvarande slutet sällskap

8 000 kr

Stadigvarande slutet sällskap, catering

8 000 kr

Stadigvarande provsmakning vid tillverkningsställe

8 000 kr

Tillfälligt tillstånd allmänheten

5 000 kr

Tillfälligt tillstånd allmänheten

(innehavare av serveringstillstånd i kommunen

4 000 kr

Tillfälligt tillstånd provsmakning (upp till fem tillfällen)

5 000 kr

Tillstånd i gemensamt serveringsutrymme

3 000 kr

Utvidgat/utökat tillstånd

3 000 kr

Ägarförändring majoritet (PBI)

2 000 kr

Ägarförändring minoritet (PBI)

1 000 kr

Catering, anmälan och godkännande av lokal vid första tillfället

300 kr

Tillfälligt utökad/utvidgat tillstånd i egen lokal (en dag)

300 kr

Tillfälligt slutet sällskap 1:a per år

600 kr

Tillfälligt slutet sällskap 2:a-12:e per år

300 kr

 

Tillsynsavgifter serveringstillstånd

Tjänst

Kostnad

Tillfälligt allmänheten

600 kr/tillstånd

Stadigvarande tillstånd

1 000 kr/år 

Rörlig tillsynsavgift stadigvarande tillstånd årsomslutning

Avgiftsklass årsomsättning, kr

Kostnad

0 - 50 000 kr

500 kr

50 001 - 200 000 kr

2 000 kr

200 001 - 400 000 kr

4 000 kr

400 001 - 600 000 kr

6 000 kr

600 001 - 800 000 kr

8 000 kr

800 001 - 1 000 000 kr

10 000 kr

1 000 001 - 2 000 000 kr

12 000 kr

2 000 001 - uppåt

14 000 kr

 

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen