Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Mats Eriksson
 • Miljöinspektör
 • Tfn:
 • Mobil: +46732001321
 • E-post: mats.eriksson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Sanering av PCB

PCB är ett samlingsnamn för drygt 200 olika giftiga och svårned­brytbara ämnen, polyklorerade bifenyler. Som fastighetsägare är du skyldig att undersöka förekomst av PCB-haltiga fogmassor och golvmassor i byggnader som uppförts eller renoverats åren 1956-73.

Obligatorisk inventering och sanering av PCB

Du som fastighetsägare är skyldig att undersöka förekomsten av PCB enligt PCB-förordningen 2007:19. Förordningen gäller inte en- eller tvåbostadshus. Industribyggnader och flerbostadshus som är uppförda eller renoverade under åren 1956-1973 ska inventeras. Förordningen innehåller regler för hur arbetet med att ta bort PCB i byggnader ska gå till. Vid inventeringen kontrolleras när huset är byggt, om renoveringar har skett under aktuell tidsperiod, om det finns fogmassor eller golvmassor, mm.

Tidsgräns

Det finns olika tidsgränser för när saneringen ska vara klar. Tidsgränserna är satta utifrån när husen byggdes och den uppmätta PCB-halten. Det är även skillnader när det gäller typ av byggnad och om PCB kan saneras vid en vanlig ombyggnad, renovering eller rivning.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om tiden för inventering och sanering har gått ut

Finns det misstanke om att PCB kan finnas i en byggnad ska detta, på grund av ämnenas miljöfarlighet, meddelas till miljö- och byggkontoret.

Anmälan om sanering

Sanering av PCB-haltiga fogar i byggnader och anläggningar är en miljöfarlig verksamhet som ska anmälas till bygg och miljönämnden i god tid före start.

Var kan det finnas PCB?

 • I bland annat fogmassor, golvmassor, isolerglasrutor och kondensatorer.
 • Exempelvis i tegelfasader, runt fönster eller runt dörrar.
 • Invändigt i fog vid exempelvis trappelement av betong eller mellan ytterväggars betongelement.
 • I plastbaserade golvmassor för fogfria golv från perioden 1956-1973, som använts speciellt för halkfria golv inom storkök och industri.
 • Mjukgörare i förseglingsmassa i isolerglasfönster från 1956-1973.
 • PCB kan också förekomma i kondensatorer i till exempel lysrörsarmatur, oljebrännare, tvättmaskiner, torktumlare, köksfläktar installerade till och med 1980.

Rapportering

Efter det att saneringen är utförd ska saneringsrapport skickas in till miljö- och byggkontoret. Rapporten ska innehålla uppgift om sanerad mängd PCB, godkänd transportör och godkänd mottagare av PCB-avfallet.

Om du vill kan du kontakta miljö och byggkontoret. Kontaktuppgifterna finner du här ovan om du klickar på ikonen med texten "Kontakt”

Mer information om inventering, provtagning och sanering finns att få via bland annat Svenska Fogbranschens Riksförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Naturvårdverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. .

Innehållsansvarig: Mats Eriksson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: