Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Maria Hedin
 • Miljöinspektör
 • Tfn: +4656016076
 • Mobil: +46703186076
 • E-post: maria.hedin@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Livsmedelskontroll

Livsmedelskontroll är ett av miljö-, bygg- och räddningsnämndens tillsynsområden och innefattar vårt arbete gentemot företagare i livsmedelsbranschen för att nå de mål som livsmedelslagstiftningen anger.

Syftet med livsmedelskontrollen är att alla livsmedel som serveras eller säljs ska vara säkra att äta. Det innebär att de ska hanteras på ett hygieniskt sätt och vara rätt märkta. Detta kontrollerar vi genom inspektion av lokaler och kontroll av hantering och egenkontroll. Livsmedelsföretag kan t.ex. vara caféer, restauranger, livsmedelsbutiker och kök på skolor eller förskolor.

Livsmedel definieras i livsmedelslagen som matvaror och drycker inklusive dricksvatten, samt godis eller annan vara som är avsedd att ätas eller drickas av människor.

I Torsby kommun finns ca 200 registrerade livsmedelsverksamheter.

Den livsmedelslagstiftning som vi använder i Sverige är till stora delar gemensam för hela EU. Den omfattar alla som hanterar, producerar eller säljer livsmedel. Det gäller dock inte privat livsmedelshantering för konsumtion i det egna hushållet eller i en privat krets.

Livsmedelskontrollen är avgiftsfinansierad vilket innebär att ni som företagare ska betala en avgift för våra kontrollbesök. Kommunfullmäktige har antagit en taxa för kontroll inom livsmedelsområdet. Den kan läsas och laddas ner på sidan Policyer och styrdokument.


Om du funderar på att starta en livsmedelsverksamhet eller vill ha information om livsmedelshantering kan du kontakta miljö-och byggkontoret.

Kontaktuppgifterna finner du här ovan om du klickar på ikonen med texten "Kontakt”

Du kan också gå in på Livsmedelsverkets hemsida och läsa mer.

Läs mer om registrering
Läs mer om dricksvatten

 

Innehållsansvarig: Maria Hedin
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: