Torsby kommun
Torsby kommun

Tobak

Här kan du som säljer eller vill sälja tobaksvaror läsa om regler kring tobaksförsäljning.

Vad krävs för att få sälja tobak?

För att få sälja tobaksvaror krävs en anmälan till kommunens tillståndsenhet innan du börjar din försäljning. Bestämmelser om handel med tobak finns i tobakslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kommun och polis har tillsynsansvar över tobaksförsäljningen.

Vem ska anmäla?

Alla som ska sälja tobaksvaror i en tobaksaffär, livsmedelsbutik, restaurang eller på annan plats. Även försäljning av tobaksvaror via Internet ska anmälas.

Hur anmäler du?

Använd dig av blanketten försäljning av tobak. Ett egenkontrollprogram ska lämnas med ansökan.

Vad kostar det?

Anmälan kostar inget, men kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift av den som säljer tobak för att kontrollera att försäljningen sker enligt reglerna.

Vilka regler gäller vid försäljning av tobak?

18-årsgräns
Tobak får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Den som säljer tobak ska förvissa sig om att köparen har fyllt 18 år, och har rätt att begära legitimation.

Langning
Tobak får inte säljas till den som man misstänker ska lämna över tobaken till någon annan, som inte fyllt 18 år.

Märkning
Alla tobaksvaror ska vara försedda med godkänd varningstext och cigarettpaket ska även ha en innehållsförteckning.

Marknadsföring
Marknadsföring av tobaksvaror får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana tillrökning eller snusning. Reklamskyltar på butikens utsida och i butikens skyltfönster är förbjudet.

Övriga regler
Skylt med åldersgräns ska finnas vid entré, i kassa och där tobak exponeras, även snuskyl och tobaksautomat. Cigaretter får inte säljas styckevis.

Egenkontrollprogram
Den som ansvarar för tobaksförsäljningen ska ha egenkontroll över försäljningen och ta fram ett skriftligt egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska innehålla rutiner som är kända av personalen och beskriva hur ägaren och personalen ska agera vid försäljning av tobak. Programmet ska finnas tillgängligt på försäljningsstället och vara uppdaterat.

Vad görs vid en tillsyn?

Kommunen kan göra oanmälda kontroller (ibland tillsammans med polis) på försäljningsställena. Vi kontrollerar att samtliga regler följs och att det finns ett godkänt egenkontrollprogram. Vi informerar om aktuella regler och lämnar material i form av broschyrer och dekaler för att underlätta att reglerna kan följas.

Vad händer om du inte följer reglerna?

Förbud och föreläggande. Om inte tobakslagens regler följs kan kommunen meddela förbud eller föreläggande, om brister upptäcks vid ett tillsynsbesök. Ett föreläggande kan förenas med vite om det inte följs. Kommun eller polis får besluta att omhänderta tobaksvara som säljs i strid med tobakslagen eller om försäljningsförbud meddelats. Vid allvarliga eller upprepade överträdelser kan kommunen meddela varning eller förbjuda försäljning av tobak i upp till sex månader. Om försäljningen av tobak sker i strid med tobakslagen eller om försäljningen fortsätter trots försäljningsförbud kan du som är ansvarig dömas för olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse upp till sex månader. Även kassapersonalen har ett personligt ansvar.

Vad gäller vid ett ägarbyte eller annan förändring?

Anmälan är personlig och behöver förnyas om företaget byter ägare. Även andra ändringar som till exempel adressändring, ny faktureringsadress eller ändrad bolagsform ska anmälas till socialnämndens tillståndsenhet.

Folköl, tobak och receptfria läkemedel

Tillsynsavgift

Kostnad/försäljningsställe

Öl II

1 500 kr/år

Tobak

1 000 kr/år

Öl II + Tobak

2 000 kr/år

Receptfria läkemedel

1 500 kr/år

 

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

  • Socialförvaltningen
  • Telefon: 0560-161 42
  • E-post: sn@torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 31. Socialförvaltningen
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen