Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Barn- och utbildningskansliet
 • Telefon: +4656016292
 • E-post: bun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 50. Barn- och utbildningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Johan Nilsson
 • Skolchef
 • Tfn: +4656016027
 • Mobil: +46732807357
 • E-post: johan.nilsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Förberedelser inom skolan för barn från Ukraina

Just nu pågår förberedelser inom förskolan och skolan inför ett eventuellt mottagande av barn från Ukraina. Här berättar vi om de förberedelserna och vilka rättigheter som flyktingar har.

Just nu pågår rekrytering i ukrainska inför ett eventuellt mottagande av barn från Ukraina. Dessutom håller vi på att göra en inventering av personal i skolans verksamheter för att se hur många i vår personal som pratar ukrainska och skulle kunna arbeta med barn som eventuellt kommer till oss. Det är viktigt att barnen snabbt får en trygg plats och en fungerande vardag tillsammans med jämnåriga där det finns vuxna som kan möta och välkomna dem.

Vi har också genomfört en översyn av våra lokaler för att hitta och förbereda en central mottagningsplats vilket vi ser som en viktig del i ett tryggt mottagande. I samarbete med IT-avdelningen sker en inventering av digital utrustning för att vi ska vara väl rustade för att ta emot elever som eventuellt har möjlighet att studera på distans.

Förskola och skola för flyktingar

Barn och ungdomar som har sökt asyl eller tillfälligt arbets- och uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt att gå i förskola och skola i Sverige. De omfattas däremot inte av skolplikten.

Det är kommunen där barnet bor som ansvarar för att erbjuda plats. Rätten till utbildning gäller oavsett om barnet bor i kommunen under kort eller lång tid.

Rätten gäller för:

 • förskola
 • förskoleklass
 • grundskola
 • anpassad grundskola
 • specialskola
 • fritidshem
 • gymnasieskola och anpassad gymnasieskola om utbildningen påbörjas innan barnet har fyllt 18 år.

Barn och unga ska tas emot i skolan så snart det är lämpligt utifrån deras personliga förhållande. Mottagandet bör ske senast en månad efter ankomsten till Sverige.

För att få en plats i förskolan gäller ordinarie regler kring ansökan, kötid och avgift. Från hösten det år barnet fyller tre år erbjuds avgiftsfri allmän förskola cirka 15 timmar i veckan under skolans läsårstider.

Innehållsansvarig: Johan Nilsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: