Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Socialförvaltningen
 • Telefon: +4656016142
 • E-post: sn@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 31. Socialförvaltningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby

Person

 • Karin Melberg
 • Områdeschef
 • Tfn: +4656016166
 • Mobil: +46705886046
 • E-post: karin.melberg@torsby.se
 • Besöksadress: Gräsmarksvägen 6, Torsby
 • Mona Rahm
 • IFO - chef
 • Tfn: +4656016168
 • Mobil: +46732712284
 • E-post: mona.rahm@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Ilska och utbrott

Trotssyndrom används som benämning när barn uppvisar ett mönster av negativt, fientligt och trotsigt beteende gentemot personer i sin omgivning.

Impulsiva barn har svårt att hålla inne med sina reaktioner när de möter motgångar och krav och i stället reagerar de direkt med protester och avståndstagande utan att hinna tänka sig för. Barn som utmanar sin omgivning betraktas ofta som att de är aggressiva eller är destruktiva. Det finns dock risker med ett sådant tänkande eftersom de vuxnas bemötande kan skapa onda cirklar eller negativa utvecklingsspiraler hos barnen, vilket kan bidra till att hålla kvar och kanske till och med att förstärka beteendemönstret. Därför är det viktigt att förstå de mekanismer som bidrar till att sådana onda cirklar skapas.

I Torsby kommun finns stöd att få genom bland annat föräldrautbildning samt hemterapeut, kontaktfamilj/person. Socialtjänsten kan även bistå med remiss till Barn och ungdomspsykiatrin.

Vill du veta mer om ilska och utbrott?

Socialstyrelsens skrift "Barn som utmanar" 

1177.se

Socialtjänsten

Akut hjälp

Innehållsansvarig: Mona Rahm
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: