Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Socialförvaltningen
 • Telefon: +4656016142
 • E-post: sn@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 31. Socialförvaltningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby

Person

 • Karin Melberg
 • Områdeschef
 • Tfn: +4656016166
 • Mobil: +46705886046
 • E-post: karin.melberg@torsby.se
 • Besöksadress: Gräsmarksvägen 6, Torsby
 • Mona Ram
 • IFO - chef
 • Tfn: +4656016168
 • Mobil: +46732712284
 • E-post: mona.rahm@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Dödsfall

Sorg kan visa sig på många sätt men den är alltid en naturlig reaktion på förlust. Ju yngre man är desto mindre egen erfarenhet har man för att förstå både sin sorg och döden. Som barn behöver du mycket stöd och omtanke när någon som står dig nära dör.

Ett mindre barn kan vara svår tröstat och rädd för att bli lämnat ensam. Om barnet mist en eller flera närstående och ingen annan person uppfyller barnets behov av trygghet, närhet och omsorg kan barnet utveckla en depression.

Ungdomars reaktioner kan färgas av att det är mycket annat som pågår i deras liv, till exempel frigörelse från föräldrarna. En del vill inte vara hemma och lever istället ett vilt uteliv. Andra kan ta ett överdrivet stort vuxenansvar hemma.

Vanliga reaktioner hos barn/ungdomar vid dödsfall:

 •sömnsvårigheter och mardrömmar

 •ledsamhet, längtan och saknad

 •ilska och utåtagerande beteende

 •skuldkänslor och funderingar kring varför dödsfallet inträffade

 •huvudvärk, magont och muskelvärk

I Torsby kommun kan elevhälsans kuratorer ge stöd till barn och ungdomar som mår dåligt. Socialtjänsten kan bistå med remiss till Barn och Ungdomspsykiatrin.

Länkar:

Krishantering

När någon i familjen dör – vad händer med barnen? Läs mer på  1177.se

BRIS.se

1177.se

Akut hjälp

Innehållsansvarig: Mona Rahm
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: