Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Socialförvaltningen
 • Telefon: +4656016142
 • E-post: sn@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 31. Socialförvaltningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby

Person

 • Julia Eriksson
 • Boendestödjare
 • Tfn:
 • Mobil:
 • E-post: julia.eriksson@torsby.se
 • Besöksadress: Östmarksvägen 7, Torsby
 • Karin Melberg
 • Områdeschef
 • Tfn: +4656016166
 • Mobil: +46705886046
 • E-post: karin.melberg@torsby.se
 • Besöksadress: Gräsmarksvägen 6, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Boendestöd

Om du har en psykisk funktionsnedsättning kan du ansöka om boendestöd.

Vem är vi till för?

Vi på boendestöd finns för dig som är 18-65 år och har en psykiskt och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Vad erbjuder vi?

Vi kan vara behjälpliga med att få ihop vardagen. Vi kan fungera som ”spindeln i nätet” och stöttar och hjälper dig att hålla kontakt med myndigheter, regionen och gode män osv. Vi kan också stötta dig i att få mer struktur i din vardag. Det kan t.ex. vara genom schema, väckning eller påminnelser, stöttning i samband vid inköp, social träning, motiverande och stödjande samtal.

Stödet är personligt anpassat utifrån dina behov och kan variera i tid och omfattning.

Stödet är kostnadsfritt.

Hur får du kontakt med oss?

Vi får våra uppdrag från socialförvaltningens biståndsenhet.Om du vill ha stöd från oss på boendestöd,så gör du en ansökan hos en biståndshandläggare på telefon 0560-160 00.

Anhörigstöd enskilt eller i grupp

På öppenvården kan du erbjudas anhörigstöd i grupp två kvällar i veckan. Du kan också erbjudas anhörigstöd enskilt.

Stödet erbjuds till allmänheten, och ges av anhörigterapeuterna Erica Johansson och Sophie Karlsson. Du behöver inget beslut på det, utan du kan höra av sig till Erica eller Sophie. Ring 0560-160 00 och be att få tala med dem.

NADA-akupunktur

Du som är inskriven hos någon av verksamheterna inom öppenvårdsenheten kan även erbjudas NADA-akupunktur, det är en standardiserad form av akupunktur. NADA är tänkt främst att ges till personer med alkohol- eller narkotikaproblem men man har sett mycket positiva resultat även för personer som lider oro, ångest, nedstämdhet och sömnproblem. NADA ges två gånger i veckan.

Innehållsansvarig: Karin Melberg
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: