Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Socialförvaltningen
 • Telefon: +4656016142
 • E-post: sn@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 31. Socialförvaltningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby

Person

 • Karin Melberg
 • Områdeschef
 • Tfn: +4656016166
 • Mobil: +46705886046
 • E-post: karin.melberg@torsby.se
 • Besöksadress: Gräsmarksvägen 6, Torsby
 • Mona Rahm
 • IFO - chef
 • Tfn: +4656016168
 • Mobil: +46732712284
 • E-post: mona.rahm@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Dyslexi

Dyslexi innebär att man har svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text. Dyslexi är ärftligt och vanligare hos pojkar än flickor.

Om du eller någon annan misstänker att du har dyslexi bör  du kontakta din lärare och skolledningen. Rektor har skyldighet att se till att  det upprättas åtgärdsprogram för elever som behöver särskilt stöd. Det är  viktigt att barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter får hjälp att lyckas  i skolan.

Läs- och skrivsvårigheter är  den övergripande termen som innefattar alla som har svårigheter att läsa  och/eller skriva oavsett vad som är orsaken. Läs- och skrivsvårigheter kan bl a  bero på syn- eller hörselproblem, kulturell och språklig understimulering,  språkstörning, bristfällig undervisning, emotionella problem, bristande  kunskaper i svenska språket (när ett annat språk är modersmålet) och  dyslexi.

Det är viktigt att barn och ungdomar med läs- och  skrivsvårigheter får hjälp att lyckas i skolan.

Mer information  finns: 
1177 
Elevhälsan

Innehållsansvarig: Mona Rahm
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: