Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Socialförvaltningen
 • Telefon: +4656016142
 • E-post: sn@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 31. Socialförvaltningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby

Person

 • Karin Melberg
 • Områdeschef
 • Tfn: +4656016166
 • Mobil: +46705886046
 • E-post: karin.melberg@torsby.se
 • Besöksadress: Gräsmarksvägen 6, Torsby
 • Mona Rahm
 • IFO - chef
 • Tfn: +4656016168
 • Mobil: +46732712284
 • E-post: mona.rahm@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Psykisk ohälsa unga

I behandlingsgruppen finnes en socialsekreterare i huvudsak avdelad för ungdomsärenden. Du som är förälder eller ungdom kan erbjudas stöd att hantera situationer eller problem som kan uppstå i tonårsfamiljer. Ibland kan det vara svårt att få tiden och kraften att räcka till för varandra, då kan familjen behöva stöd för att kunna lita till sin egen förmåga.

Du är välkommen att höra av Dej om Du har några frågor. Du kan själv ta kontakt om Du har behov av hjälp, råd och stöd, Du ringer socialkontoret Björkarnas växel tel 0560-162 00 och ber att få prata med socialsekreterare inom barn/ungdomsgruppen.

Bris - barnens hjälptelefon

Umo - ungdomsmottagning

Är du orolig för någon annan?

Är du orolig för någon i din närhet och tror att den personen behöver stöd, kan du även då kontakta oss.

Vad gör socialsekreteraren?

När vi fått kännedom om att du behöver hjälp från socialtjänsten genom att du själv eller någon annan tagit kontakt med oss angående din situation, hör vi av oss till dej så snart vi kan för ett första samtal kring hur du har det. Tillsammans försöker vi hitta vägar för att hjälpa dej och din familj. Vi diskuterar med dej om vilka personer som känner dej väl och som du tycker att vi skall prata med för att bäst kunna hjälpa dej. Ibland behöver vi träffas flera gånger för att komma fram till något bra. Vi har givetvis tystnadsplikt.

Vilken hjälp kan Du få?

Ibland kan det räcka med att vi träffas och pratar igenom din situation. Många problem löser sig om man bara kan prata med någon utomstående man har förtroende för. Vi har möjlighet att erbjuda dej och din familj stödsamtal under en kortare eller längre tid om Ni behöver det. Det händer också att föräldrar och tonåringar som enda utväg behöver bo åtskilda en tid. Då kan du tillfälligt eller under en längre tid få bo i ett annat enskilt hem (familjehem) medan vi tillsammans försöker lösa Er situation. Du kanske är i behov av att ha kontakt med någon person som finns utanför familjen och som under en period kan vara ett extra stöd för dej och din familj. Vi kan då erbjuda stöd i form av en kontaktperson eller kontaktfamilj.

Innehållsansvarig: Mona Rahm
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: