Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Malin Lindh
 • EU-strateg
 • Tfn: +4656016008
 • Mobil: +46732712207
 • E-post: malin.lindh@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Servicepunkt, vad innebär det

Att vara lokal servicepunkt i det geografiska området Torsby kommun innebär att en landsbygdsbutik åtar sig vissa uppdrag för kommunens räkning och för detta erhåller uppdragsersättning.

Landsbygdsbutiken åtar sig att tillsammans med kommunen verka för att bevara och utveckla serviceutbudet i butikens upptagningsområde. Butiken ska ha gott värdskap och bör vara tillgänglig för personer med funktionsvariationer samt ha tydlig skyltning.

Exempel på tjänster som servicepunkten ska tillhandahålla:

 • Erbjuda dagligvaror och ombudstjänster
 • Generösa öppettider. Minst 6 timmar/ dag och minst 6 dagar/ vecka.
 • Erbjuda hemsändning.
 • Fikahörna eller café/restaurang.
 • Återlämningslåda för biblioteksböcker/utlämning av låneböcker.
 • Soptunna för turister.
 • Fungera som samlingspunkt vid krissituationer.
 • Avtal med räddnings tjänst om matleverans till personal under utryckning.
 • Turistinformation/ krisinformation på digital skärm i butiken.
 • Broschyrställ med turistinformation.

Innehållsansvarig: Elisabet Olsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: