Torsby kommun
Torsby kommun

Nyheter om EU

Lite tips på olika fonder och program där du kan hitta finansiering till ditt projekt och andra nyheter om EU.

Nyheter och aktuellt


Inspirationsdag om Erasmus

Tid och plats: 10 september 13:00-16:30. Karlstad CCC

Vill du lära dig mer om hur din förskola, skola eller förvaltning kan komma igång att samarbeta med andra aktörer runt om i Europa?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Ringa in den 10 september i almanackan, då är du välkommen på en inspirationsdag om Erasmus+ med fokus på internationalisering i skolan.

 

Save the date: Västsvenska EU-konferensen 3-4 oktober 2019

Den 3-4 oktober i år hålls den 17:e upplagan av Västsvenska EU-konferensen i Göteborg. Temat för i år är ”Hur når vi klimatneutralitet i Västsverige?”länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd 1 juli–31 december 2019

Rådets ordförandeskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Under 6-månadersperioden leder ordförandeskapet möten på alla nivåer i rådet och bidrar till kontinuitet i EU:s arbete i rådet. Prioriteringarna för Finlands ordförandeskap styrs av mottot ”Ett hållbart Europa – en hållbar framtid”.

 

Region Värmland European Office

Ökade möjligheter till snabb och tidig information om kommande förändringar. Bättre förutsättningar att kunna påverka beslut. Det är två av de viktigaste argumenten för att vara på plats i Bryssel. Region Värmland har sedan årsskiftet 2014–2015 Region Värmland European Officelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Bryssel. Kontoret har två huvuduppgifter: att arbeta med strategisk utveckling och med projektutveckling.

På websidan hittar du bland annat: Deadlines sektorsprogram Aktuellt från  Bryssel, Europeska nätverk mm.


 

Bidrag & deadlines


EU-stöd

Växtlust Värmlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Växtlust Värmland kan medfinansiera intressanta projekt som gör leaderområdet attraktivare, som skapar bättre förutsättningar för flera lokala arbetstillfällen eller som utvecklar lokala företag.

Europeiska unionens bidrag (Källa:Europeiska unionen


Baltic Sea Region

Interreg III


VINOVA

Vinova arbetar med att stödja och stimulera olika aktörers deltagande i internationella nätverk och samarbeten genom att främja svenskt deltagande i europeiska forsknings- och innovationsprogram samt genom bilaterala samarbeten med länder utanför EU.


Tillväxtverket

Norra Mellansverige

Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Norra Mellansverige och utgår från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas


Stöd till kommersiell service

För att uppnå god servicenivå i hela landet finns olika ekonomiska stöd till i första hand dagligvarubutiker och bensinstationer i gles- och landsbygder. De söks hos olika organisationer beroende på vilket stöd du tänker söka.

Regionerna ansvarar för servicebidrag, hemsändningsbidrag och särskilt driftstöd. Investeringsstöd hanteras av länsstyrelsen i samtliga län. I beskrivning av respektive stöd nedan framgår vilken organisation som ansvarar för stödet.

Projektmedel t ex för service i glesbygder t ex Lokala servicelösningar söks däremot direkt från tillväxtverket.


Interreg Sverige-Norge

Inre skandinavien.


ESF-rådet

Socialfonden 2014-2020 Norra Mellansverige


Landsbygdsprogrammet

Svenska jordbruksverket


Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällerfrågor

MUCF Här hittar du en rad program och stöd till ungdomsverksamhet


Lokalt ledd utveckling- Växtlust

Växtlust har tyvärr ingen aktuell hemsida och informationen är inte aktuell. Men man kan hitta kontaktuppgifter till handläggarna. Vi lägger in länk till Växtlusts hemsida så snart den blir tillgänglig.


Bygdemedel i reglerade vattendrag/Fonderade bygdemedel


Bidragetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan sökas av exempelvis hembygdsföreningar, idrottsföreningar och byalag . Medlen är uppbyggda av årliga avgifter från vattenkraftsbolagen där reglerade vattendrag finns och administreras av Länsstyrelsen i Värmland.


Andra stödgivare och fonder - förutom EU-stöd


Allmänna arvsfonden

Arvsfonden delar ut pengar till projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Ideella organisationer, föreningar, stiftelser, kommuner, skolor och sjukhus kan få pengar ur Arvsfonden

 

Boverket

Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende.

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Boverket tillhör Finansdepartementet efter den senaste regeringsombildningen.

Hos boverket kan man söka olika typer av stöd t ex investeringsstöd för Allmänna samlingslokaler, kulturlokaler, renovering och energieffektivisering mm.


Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet erhåller idag närmare 2 miljarder kronor i årligt anslag från staten. Majoriteten av pengarna fördelas sedan vidare till framför allt idrottsföreningar och idrottsförbund.

Exempel på stöd från Riksidrottsförbundet är LOK-stöd (Loaklt aktivitetsstöd) Etableringsstöd och Idrottslyftet.


Stöd till solceller

Det finns ett statligt stöd för installation av alla typer av solcellssystem som ansluts till elnätet. Stödet kan sökas av alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner.

Länsstyrelsen ansvarar för handläggningen och beslutar om stöd.


Sparbanksstiftelsen Alfa

Sparbanksstiftelsen Alfa får, vid sidan om sitt huvuduppdrag, främja bl a näringsliv, forskning, utbildning och kultur inom sitt geografiska verksamhetsområde.

Förutom anslag som faller inom stiftelseförordnandets huvuduppdrag kan bidrag sökas från stiftelsen om ändamålet t ex avser: näringslivsprojekt , kulturprojekt - särskilt om det kan antas stödja besöksnäringen, sparsamhet, lokal identitet - dvs projekt som syftar till att utveckla/ stärka förutsättningar eller intresse för lokal identitet/lokal särprägel samt utbildningsinsatser - som förväntas påverka lokal eller regional utveckling/tillväxt i positiv riktning. Läs mer på Sparbanksstiftelsens websida.

 

Helmiastiftelsen

Helmiastiftelsen delar ut stipendier i november varje år. Sista dag för ansökan sker till stiftelsen den 31 augusti respektive år.

Syftet med Helmiastiftelsens stipendier är att inom Värmland främja ledarskapsutveckling, innovationer inom arbetsmiljö och yttre miljö, kultur och idrottsprestationer, samt annan ungdomsverksamhet.

 

Bidrag stöd, fonder och stipendier som erbjuds av Torsby kommun

Bidrag som erbjuds från Torsby kommun hittar du här.öppnas i nytt fönster
Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

Person

  • Elisabet Olsson
  • Eu-strateg
  • Tfn: +4656016008
  • Mobil: +46732712207
  • E-post: elisabet.olsson@torsby.se
  • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Till toppen