Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Malin Lindh
 • EU-strateg
 • Tfn: +4656016008
 • Mobil: +46732712207
 • E-post: malin.lindh@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

HIT - handelsutveckling i Torsby

Projektet "HiT" startade under våren 2019 med målet att göra Torsby kommun som plats ännu mer attraktivt.

Loggor

Projektet ”HiT” var på 2,5 år och handlade om att profilera handeln och stärka platsen Torsby kommun som varumärke. Innehållet i projektet riktade sig till medlemsföretag i föreningen iTorsby och det lokala näringslivet med handels- och tjänsteföretag. Företagen skulle få möjlighet att delta i workshops för att lära sig mer om film, bild och marknadsföring. Det ingick även workshops i varuexponering och butiksskyltning. Projektet är sprunget ur den samverkan som startades genom BID-projektet ”Centrumutveckling i Torsby kommun".

Projektfakta

Namn: Handelsutveckling i Torsby "HiT"
Budget: 1,8 miljoner
Projektstöd inom Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden: Europeiska regionala utvecklingsfonden , Leader Växtlust
Projekttid: 2019-2021
Projektägare: Torsby kommun i samarbete med näringslivsföreningen iTorsby
Kontaktpersoner: André Liljemark mobilnummer: 073-097 39 37 e-post: andre.liljemark@torsby.se 

Bild på skogshuggare

Hänt i projektet

Utbildningar

Projektet har genomfört en rad utbildningar och aktiviteter med målsättning att stötta och underlätta utvecklingen av små och medelstora handelsföretag som erbjuder bra service och utbud till boende och besökare. Dessa företag utgör grunden för en trivsam centralort samt levande landsbygd vilket är viktigt för hela kommunens utveckling och attraktivitet. Projektet har bland annat arbetat med:

Varumärkesplattform.

Torsbys handelsföretag har skapat och fått ett gemensamt varumärke vilket gör det möjligt att förmedla ett enhetligt budskap till omvärlden. www.itorsby.se/media fliken ”dokument”

Skyltning och varuexponering.

Utbildningar och workshops har genomförts med inspirationsstöd och nya kunskaper kring skyltning, varuexponering och dekoration. Aktiviteterna skapar en stärkt konkurrenskraft för de små och medelstora företagen samt förstärker platsens image.

Foto och film.

Kunskapslyft "hjälp till självhjälp" genom utbildningar och praktiska övningar inom foto och film möjliggör för företagen att vid slutet av projekttiden på egen hand fortsätta arbetet att förstärka sin marknadsföring.

Gemensamma filmer och fotobank.

Med utgångspunkt i det framtagna varumärket skapades i projektet gemensamma filmer och en fotobank där platsens identitet bekräftas och förstärks. Filmerna och bildmaterialet är tillgängligt för alla att fritt använda. Det skapar möjligheter att nå en större och bredare kundkrets för både det enskilda företaget och för att stärka Torsbys attraktionskraft för både boende och besökare. www.itorsby.se/media

Ett jämställt och inkluderande Torsby.

Inspirationsföreläsningar som synliggjort hur företag och föreningar kan arbeta med jämställdhetsperspektivet i det dagliga arbetet.

Ett tillgängligt och tryggt Torsby.

Under denna projektdel genomfördes trygghetsvandringar, kvällsvandringar, enkätundersökningar och workshops. Arbetet sammanställdes i en handlingsplan som innefattar korta och långsiktiga åtgärder för att skapa förutsättningar för ett tillgängligt, tryggt, ekonomiskt och socialt hållbart Torsby.

Ett energisnålt och klimatsmart Torsby.

En rad aktiviteter har genomförts kring energi och ljus. Nya rön kring energibesparande energikällor uppmärksammades och det tydliggjordes vilka besparings- och utvecklingsmöjligheter det finns med nya miljösmarta tekniker.

Utveckling event.

Tillsammans med näringslivet och det lokala föreningslivet har HiT projektet aktivt arbetat med att utveckla och kvalitetssäkra de event och upplevelser som erbjuds året runt i Torsby kommun.

Innehållsansvarig: Eva Larsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: