Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Malin Lindh
 • EU-strateg
 • Tfn: +4656016008
 • Mobil: +46732712207
 • E-post: malin.lindh@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Projekt Nya Friska tag ger jobb i lag

"Nya Friska tag ger jobb i lag" var ett 2-årigt projekt som skulle vägleda och utbilda människor som står långt ifrån arbetsmarknaden i syfte att de ska kunna erbjudas arbete, praktik eller uppmuntras att ansöka till utbildning inom de gröna näringarna.

Loggor

Projektets aktiviteter

Projektet var uppdelat i två steg.

I steg 1 erbjöd projektet ca 30 deltagare bred information om olika yrkesval inom området skogsbruk, naturvård, miljö och turism. Målet var att visa vilka jobbmöjligheter som finns inom de gröna näringarna och vilka utbildningsvägar som erbjuds.

Steg 2 vände sig till en snävare grupp som valt att gå vidare från steg 1. Deltagarna erbjöds bland annat ca 10 deltagare en utbildning för personbilskörkort och 5-8 personer utbildning i röjning med sikte på kommande arbete i ett röjarlag.

Syfte

Syftet med projektet var att stötta personer som stod långt från arbetsmarknaden genom att inspirera och informera om olika utbildnings- och jobbmöjligheter inom den gröna sektorn. Syftet var också att erbjuda korta kompetensutvecklingsinsatser för personer som senare skulle erbjudas anställning.

Mål

Målet med projektet vid projektets slut var att ca 25 deltagare från olika kategorier inom lokalbefolkningen skulle ha deltagit i projektets olika aktiviteter och att en majoritet av dessa skulle känna att de utvecklats och kommit ett steg närmare arbetsmarknaden.

Projektfakta

Projektägare: Torsby kommun
Projektnamn: Nya Friska tag ger jobb i lag (Jnr 2016-7404)
Projektledare: Per-Håkan Häll
Planerat slutdatum: 30/11/2019
Total budget: 998 151 SEK
Varav offentligt stöd: 100 %
Aktuell fond: Socialfonden

Utökad budget och förlängning av projektperiod

Nytt slutdatum: 30 juni 2020

Utökad budget med 526 144 kr

Utökad medfinansiering från Torsby kommun: ytterligare 25 000 kr

Utbildning röjning: ytterligare 6 personer

Utbildning körkort: ytterligare 2 personer


Aktiviteter i projektet

Spännande dag på Nygård i Ekshärad. Vår gamla lanthushållsskola sedan 100 år tillbaka.


När och var

onsdag den 19 augusti 2020 på Nygård i Ekshärad

Föreläsare

Upptäck Snøfølk Ekonomisk Förening - en nybildad plattform för att göra mer med mindre. För ett mer hållbart samhälle. Vi berättar bl.a. om ett pågående projekt som heter CoPlant, en andelsodling där syftet är att inspirera till och underlätta för fler andelsodlare.

Vi får besök från Gröna gårdar som bland annat säljer gräsuppfött nöt- och lammkött.

Biologisk mångfald är en viktig del av hur vi kan vårda jorden in i en hållbar framtid. Korna och fårens bete och vall är ett viktigt bidrag till den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet samt att hålla mark öppen från igenväxning. I Sverige har vi förlorat stora mängder av vår betesmark, som idag är igenväxt slyskog. När djuren föds upp på gräs blir betet ett viktigt inslag i uppfödningen som bevarar och utvecklar våra betesmarker.

Program för dagen:

10.00 -12.00 Snøfølk Nygård 12.00 -13.00 Lunch

13.00 -15.00 Märta Jansdotter, Gröna gårdar, Biologisk mångfald m.m.


Landsbygdsblid med kor på grön äng

Projektet" Nya friska tag ger jobb i lag" ska bidra till att fler hittar jobb inom gröna sektorn ( jord, skog, turism)

Innehållsansvarig: Per Håkan Häll
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: