Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Malin Lindh
 • EU-strateg
 • Tfn: +4656016008
 • Mobil: +46732712207
 • E-post: malin.lindh@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Nya FRISKA tag - ger lokal mat på våra fat 

Projektets mål var att bygga ett partnerskap som jobbar med lokal mat och bidra till att stärka den lokala produktionen av lantbruksprodukter och animalier, samt öka den lokala vidareförädlingen och försäljningen av lokala livsmedelsprodukter.

Loggor

Projektet byggde vidare på erfarenheter och resultat från det tidigare projektet FRISK - Fri sikt Klarälven. I projektet byggde man nätverk mellan livsmedelsproducenter, förädlare och konsumenter och bjöd in till studiebesök, studieresor och föreläsningar. Projektet arbetade även för att få fler primärproducenter och öka tillgången på lokalt uppfödda slaktdjur.

Projektets syfte

Att öka lokal produktion, förädling och konsumtion av livsmedel.

Mål vid projektets slut.

 • Att ett nätverk bildats som jobbar vidare med och förvaltar projektets resultat.
 • Att minst en ny säljbar produkt tagits fram.

Projektfakta

Projektägare: Torsby kommun
Projektnamn: Nya FRISKA tag - ger lokal mat på våra fat (Jnr 2017-486)
Projektledare: Per-Håkan Häll (projektledare)
Projektet avslutades 2020.
Total budget: 1 003 810 SEK
Varav offentligt stöd: 95,02 %
Aktuell fond: Landsbygdsfonden


Bild på skogshuggare

Några exempel på genomförda aktiviteter:

Innehållsansvarig: Elisabet Olsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: