Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

Person

 • Eva Larsson
 • Näringslivschef
 • Tfn: +4656016012
 • Mobil: +46702125457
 • E-post: eva.larsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Martin Berglund
 • Flygplatschef
 • Tfn:
 • Mobil: +46703988376
 • E-post: martin.berglund@torsby.se
 • Besöksadress: Vasserudsvägen 3, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Förstudie: Hållbara flygförbindelser i Norra Värmland

Slutrapporten av förstudien var klar i oktober 2021. Region Värmland har beviljat Torsby kommun 150 000 kr till en förstudie för att göra en utredning och en analys kring framtida hållbara flyglinjer. Målet är att förbereda Norra Värmland för att så snart tekniken är redo kunna etablera hållbara flyglinjer.

Här finner du slutrapporten

Slutrapporten presenterades vid en pressträff 27 oktober 2021.

Torsby flygplats tar täten i flygets miljöomställning

Torsby flygplats har genom förstudien undersökt möjligheten till en miljösatsning och ligger därmed i framkant bland landets flygplatser. Alla koldioxidutsläpp måste minska mycket kraftigt och snabbt, även flygets. Den senaste tidens snabba utveckling inom hållbart flyg kan kraftigt minska klimatpåverkan. Målet är att förbereda norra Värmland för att så snart tekniken är redo kunna etablera hållbara flyglinjer.

Om projektet ”Hållbara flygförbindelser”

Projektperiod: 2020‐12‐15 ‐ 2021‐12‐31

Projektledare: Näringslivschef Eva Larsson.

Hösten 2020 utlyste Region Värmland en möjlighet att söka medel till projekt som bidrar till hållbar utveckling.

Fyra projekt och tre förstudier tilldelades medel. En av förstudierna är Torsbys. Det regionala utvecklingsarbetet utgår från Agenda 2030 och hållbarhetens tre perspektiv: miljömässig‐, social‐ och ekonomisk hållbarhet, där alla tre perspektiven är lika viktiga och ömsesidigt beroende av varandra.

Till förstudien ”Hållbara flygförbindelser i Norra Värmland” beviljas Torsby kommun 150 000 kr. Kommunen finansierar själv 50 000 kr och projektet totala budget är därmed 200 000 kr.

Spännande framtidsutsikter

Utvecklingen i miljöomställningen har potential att kraftigt öka attraktionskraften i att bo och verka på landsbygden, t.ex. i norra Värmland, där det redan idag finns en väl etablerad flygplats.

- Det är mycket spännande att följa resultatet i denna förstudie. Det ger oss ett bra underlag i att fortsätta arbetet med miljösatsningar och förbereda flygplatsen för nya tekniska lösningar, säger Thomas Stjerndorff, VD för Torsby flygplats.

– Alla koldioxidutsläpp måste minska mycket kraftigt och snabbt, även flygets, säger Martin Berglund flygplatschef vid Torsby flygplats.

– Elflyg liksom andra hållbara tekniska lösningar med tillräcklig räckvidd för regionalt resande rycker nu snabbt närmare. Det kommer att bli mycket spännande att få följa arbetet och resultatet i denna förstudie, säger Martin Berglund.

Den senaste tidens snabba utveckling inom hållbart flyg kan kraftigt minska klimatpåverkan. Det är även mycket som talar för att elflyg kommer att bli billigare än dagens flyg, vilket ökar möjligheterna att starta fler regionala flyglinjer. Denna utveckling har potential att kraftigt öka attraktionskraften i att bo och verka på landsbygden, t.ex. i Norra Värmland, där det redan idag finns en väl etablerad flygplats.

Hur kan hållbara flyglinjer finansieras?

Förstudien ska bland annat analysera om elflyglinjer kan bära sig på rent kommersiell grund. Analyserna kommer att utgå från olika scenarier på tillgängligt kunderlag och betalningsvilja. Kanske kommer det att krävas ett nytänk kring hur denna och andra nya former av regional kollektivtrafik kan finansieras?

Sociala hållbarheten är också en viktig aspekt

Utöver den ekologiska och ekonomiska hållbarheten kommer även den sociala hållbarheten att undersökas. Möjligheter att själv välja sina livsvillkor, hur man vill bo, arbeta och utbilda sig ökar genom förbättrade kommunikationer - bil, buss, tåg och flyg. Hur påverkas kvinnors respektive mäns resmönster av tillgängligheten av hållbara flyglinjer och andra kommunikationsmöjligheter och vad innebär det för kvinnors respektive mäns karriärmöjligheter?

Pandemin och klimatkrisen har fått hela världen att tänka om, säger Thomas Stjerndorff, VD för Torsby flygplats.

– Bättre, snabbare och hållbarare kommunikationer kan ge fler människor möjligheten att bo i fantastisk natur samtidigt som man har möjligheten att distansjobba kombinerat med någon eller några resor till storstaden i månaden. Detta kan kanske vända den negativa trenden befolkningsmässigt och därmed bidra till de ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhetsperspektiven - och gjuta ny framtidstro i den svenska landsbygden, fortsätter Thomas Stjerndorff.

Finansiering av förstudien

Hösten 2020 utlyste Region Värmland en möjlighet att söka medel till projekt som bidrar till hållbar utveckling.

Fyra projekt och tre förstudier som pågår till 31 december 2021 tilldelades medel. En av förstudierna är Torsbys. Det regionala utvecklingsarbetet utgår från Agenda 2030 och hållbarhetens tre perspektiv: miljömässig-, social- och ekonomisk hållbarhet, där alla tre perspektiven är lika viktiga och ömsesidigt beroende av varandra.

Till förstudien ”Hållbara flygförbindelser i Norra Värmland” beviljas Torsby kommun 150 000 kr. Kommunen finansierar själv 50 000 kr och projektet totala budget är därmed 200 000 kr.

Enkätundersökning

Våren 2021 genomförde Torsby kommun en enkätundersökning där även den sociala hållbarheten kring flyget undersöks. Bättre, snabbare och hållbarare kommunikationer kan ge fler människor möjligheten att bo i fantastisk natur samtidigt som man har möjligheten att distansstudera eller distansjobba kombinerat med några enstaka resor till storstaden.

Tillgängligheten till hållbara flyglinjer kan påverka framtida resmönster och förstudien har särskilt fokus på vad det innebär för kvinnors respektive mäns utbildnings- och karriärmöjligheter.

Enkätundersökningen pågick i maj 2021.

Kontaktpersoner

Eva Larsson, näringslivschef och projektledare för förstudien kring flyg
Martin Berglund, flygplatschef Torsby flygplats

Du ser våra kontaktuppgifter under ikonen "kontakt" ovan ifall du vill nå oss.

Innehållsansvarig: Eva Larsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: