Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Christina Lech
 • Säkerhetssamordnare
 • Tfn: +4656016088
 • Mobil: +46732755776
 • E-post: christina.lech@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Höjd beredskap

Att höja beredskapen i landet är ett verktyg regeringen kan ta till för att öka beredskapen i händelse av krig eller krigsfara.

Höjd beredskap - ett begrepp med olika nivåer

Höjd beredskap är ett begrepp som innehåller två olika nivåer: skärpt beredskap och högsta beredskap. Det är regeringen som beslutar om höjd beredskap och de kan göra det för hela landet eller olika delar av landet. Regeringen kan fatta beslut om höjd beredskap om det är krig i Sveriges närhet eller om det råder krig eller krigsfara.

Skärpt beredskap

Skärpt beredskap är den lägre graden av beredskap som ingår i begreppet höjd beredskap. Vid skärpt beredskap ska totalförsvarets aktörer vidta åtgärder kring bemanning, planering och resurshållning i den utsträckning som behövs. Det innebär alltså att statliga myndigheter, regioner, kommuner, länsstyrelser, frivilliga försvarsorganisationer och vissa utpekade företag ska se till att ha förutsättningar att klara sitt uppdrag i totalförsvaret.

Högsta beredskap

Vid högsta beredskap ska alla aktörer som ingår i totalförsvaret gå över till sin framtagna krigsorganisation. Det innebär att organisationerna endast sysslar med det arbete som gagnar totalförsvaret. Vissa verksamheter kan komma att stängas och personalen flyttas till andra där de behövs istället.

Läs mer

Du kan läsa mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats.

Innehållsansvarig: Kicki Lech
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: