Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Christina Lech
 • Säkerhetssamordnare
 • Tfn: +4656016088
 • Mobil: +46732755776
 • E-post: christina.lech@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Beredskapslarm

Beredskapslarm är ett sätt för regeringen att meddela att det råder omedelbar krigsfara, eller att Sverige är i krig.

Om Sverige skulle vara i omedelbar krigsfara eller om landet är i krig skickar regeringen ut beredskapslarm. Det sker bland annat med utomhusvarningssystemet som ofta kallas Hesa Fredrik och det är en signal i 30 sekunder med uppehåll i 15 sekunder. I Torsby kommun har vi inget utomhusvarningssystem, men varningen kommer även på samma sätt som viktigt meddelande till allmänheten (VMA), alltså via tv och radio med mera. Du kan läsa mer om beredskapslarm och viktigt meddelande till allmänheten på MSB:s webbplats.

Varningssystemet för beredskapslarm består av flera delar, och Hesa Fredrik är en av dem. Om beredskapslarmet går kommer det även att gå ut till befolkningen via tv, radio, SMS och appar. De appar som främst är aktuella är apparna 112, Krisinformation och Sveriges Radio Play. På vanlig radio är det Sveriges Radio P4 som är utpekad beredskapskanal. Medborgare kommer att nås av beredskapslarm oavsett om det finns ett utomhusvarningssystem på orten eller inte.

Ladda gärna hem apparna 112 och Krisinformation på din smartphone.

Vad ska du göra när du hör eller läser om larmet?

Vid beredskapslarm ska du omedelbart gå inomhus och lyssna på Sveriges Radio P4 , som är vår beredskapskanal. Förbered dig på att kunna lämna din bostad om situationen kräver det. Då behöver du ta med det allra viktigaste: kläder beroende på väder, något att äta och dricka samt id-handlingar.

Har du blivit krigsplacerad genom ditt arbete, Försvarsmakten eller någon annan aktör, ska du genast bege dig till den plats du har fått besked om.

Fullmaktslagar

Om regeringen beslutar om höjd beredskap kan de aktivera en eller flera fullmaktslagar. När beredskapslarm är utlöst börjar fullmaktslagarna gälla automatiskt.

Fullmaktslagarna reglerar de områden som bedöms vara av stor vikt för att landet ska fungera så effektivt som möjligt under höjd beredskap. Lagstiftningen ger staten ökade befogenheter att använda samhällets samlade resurser för försvaret av Sverige. Ett exempel på fullmaktslag är förfogandelagen (1978:262) som ger staten stora möjligheter att ingripa i den enskilda äganderätten. Ett annat exempel är ransoneringslagen (1978:268) som ger regeringen möjlighet att bestämma att vissa förnödenheter inte får säljas, överlåtas eller förvaras under en begränsad tid. Ransoneringslagen kan tillämpas även när det inte är krig eller krigsfara. Regeringen kan besluta att den är tillämplig vid annan extraordinär händelse, ett exempel på det är ransoneringen vid oljekrisen på 70-talet.

Innehållsansvarig: Kicki Lech
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: