Torsby kommun
Torsby kommun

Våra räddningsstationer

Det finns fem räddningsstationer i Torsby kommun. Här kan du läsa mer om dem.

Här finns våra stationer

 • Torsby
 • Östmark
 • Vitsand
 • Stöllet
 • Sysslebäck

Närheten är viktig för att den närmaste räddningsstyrkan snabbt ska nå fram till olycksplatsen och kunna starta hjälparbetet.

Torsby brandstation

Brandstationen i Torsby är bemannad dagtid under vardagar av räddningstjänstens heltidspersonal som består av sex personer.

Räddningschef
Ställföreträdande räddningschef
Säkerhetssamordnare
Materielansvarig
Brandinspektör
Administratör

När du behöver hjälp från Torsby brandstation larmas ett befäl och sex deltidsbrandmän. Stationens fordonspark består av en släck- och räddningsbil, en tankbil, ett höjdfordon, två mindre fordon, ett reservfordon och en bil för räddningschef i beredskap.

Östmark, Vitsand och Stöllet brandstationer

Dessa tre stationer har lika bemanning och likadan fordonspark. Vilka av dem som får larmet beror på vem av dem finns närmast den händelse som inträffat. När larm går till någon av dessa stationer larmas i första hand beredskapsgruppen som består av ett befäl och två brandmän per station. Fordonsparken på varje station består av en släck- och räddningsbil samt ett mindre fordon för bland annat IVPA-larm.

Sysslebäck brandstation

När Sysslebäck är närmast händelsen som skett larmas ett befäl och tre brandmän. De fordon som finns här är en släck- och räddningsbil, en tankbil, ett mindre fordon för bland annat IVPA-larm och en befälsbil.

Räddningschef i beredskap (RCB)

Dygnet runt finns dessutom en Räddningschef i Beredskap (RCB) tillgänglig. Det är räddningschefen och ställföreträdande räddningscheferna i Torsby och Sunne kommuner som samarbetar med denna beredskap. RCB kontaktas via SOS Alarm och har beredskap även i hemmet.

Den chef som har RCB-beredskapen har då högsta ansvaret för händelser som inträffar inom både Sunne och Torsby kommuner. Ansvaret sträcker sig geografiskt från kommungränsen mot Kils kommun och Hagfors i söder, riksgränsen mot Norge i norr och väster och länsgränsen mot Dalarna i öster.

Den chef som har denna beredskap måste alltid ha respektive stations befälsbil med sig var denne än befinner sig under sin beredskapsperiod som omfattar sju dygn. Utryckning måste ske omedelbart när larmet går.


Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Räddningstjänsten
 • Telefon: 0560-108 35
 • E-post: raddningstjansten@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 100. Räddningstjänsten
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby

Person

 • Mats Moberg
 • tf räddningschef
 • Tfn: 0560-161 25
 • Mobil: 070-518 01 58
 • E-post: mats.moberg@torsby.se
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen