Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Räddningstjänsten
 • Telefon:
 • E-post: raddningstjansten@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 100. Räddningstjänsten
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby

Person

 • Conny Sundberg
 • Räddningschef
 • Tfn: +4656016217
 • Mobil:
 • E-post: conny.sundberg@torsby.se
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Förstahjälpen-larm

Torsby kommun beslutade under sommaren 2019 att utöka kommunens ansvar utöver avtalet med Region Värmland om vissa kompletterande trygghetsskapande åtgärder.

Utökat uppdrag för räddningstjänsten att utföra trygghetsskapande åtgärder

Att skapa trygghet handlar inte om att i första hand utföra vårdande insatser, annat än första hjälpen vid olika sjukdomstillstånd. Det kan handla om till exempel psykiskt och socialt omhändertagande, syrgasbehandling, förbandsläggning samt skydd mot klimatpåverkan.

Innehållsansvarig: Conny Sundberg
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: