Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Överförmyndarnämndens kansli
 • Telefon: +4656016094
 • E-post: ofn@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 4. Överförmyndarnämndens kansli
 • 680 60 Sysslebäck
 • Besöksadress: Torget 5, Sysslebäck

Person

 • Åsa Hilmersson
 • Överförmyndarchef
 • Tfn: +4656016634
 • Mobil: +46702380879
 • E-post: asa.hilmersson@torsby.se
 • Besöksadress: Torget 5, Sysslebäck


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Vem kan få en god man

Du kan få en god man om du på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte kan ta hand om dig själv eller din egendom.

Om du kan få den hjälp du behöver på annat sätt kan du inte få god man. Annat sätt kan till exempel vara att du får hjälp från anhöriga eller personal på ett särskilt boende.

Till ensamkommande barn som söker uppehållstillstånd utser överförmyndaren en god man efter anmälan från Migrationsverket eller socialkontoret.

Vem kan söka en god man?

Den enskilde själv, en nära anhörig eller överförmyndaren kan ansöka hos tingsrätten om god man eller förvaltare. Andra närstående kan anmäla till sjukvården, socialkontoret eller överförmyndaren om den enskilde behöver hjälp.

Ansök till tingsrätten

De här kan ansöka

 • den enskilde själv
 • make
 • sambo
 • registrerad partner
 • barn
 • föräldrar
 • syskon (ev. syskonbarn)
 • överförmyndaren

Uppgifter som tingsrätten behöver innan beslut fattas

 • Läkarintyg som visar den enskildes behov av stöd
 • Personbevis för den enskilde
 • Förslag på lämplig god man
 • Yttrande från närmaste släktingar om den enskilde inte kan ge sitt samtycke

Anmälan till överförmyndaren

Berörda personer som tror att någon är i behov av god man kan anmäla detta till överförmyndaren. Överförmyndaren gör då en utredning och kan därefter besluta att ansöka om god man hos tingsrätten.

Socialnämnden och vissa landstingsanställda är skyldiga att anmäla om de finner att någon har behov av god man.

Uppgifter som anmälan bör innehålla

 • Personuppgifter och personnummer
 • Social situation
 • Boende
 • Hälsotillstånd
 • Närmaste släktingar
 • Kontaktperson
 • Ekonomisk situation, fullmakter som redan finns
 • Förslag på god man
 • Om möjligt – underskrift av personen som anmälan avser
 • Om möjligt - läkarintyg för godmanskap eller förvaltarskap
 • Om huvudmannen inte kan ge sitt samtycke eller förstår vad ett godmanskap innebär behövs ett speciellt läkarintyg

Innehållsansvarig: Åsa Hilmersson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: