Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Överförmyndarnämndens kansli
 • Telefon: +4656016094
 • E-post: ofn@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 4. Överförmyndarnämndens kansli
 • 680 60 Sysslebäck
 • Besöksadress: Torget 5, Sysslebäck

Person

 • Åsa Hilmersson
 • Överförmyndarchef
 • Tfn: +4656016634
 • Mobil: +46702380879
 • E-post: asa.hilmersson@torsby.se
 • Besöksadress: Torget 5, Sysslebäck


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Förvaltare

Förvaltarskap innebär att en person förlorar sin rättshandlingsförmåga i de delar som omfattas av förvaltarskapet. En förvaltare är därför inte beroende av den enskildes samtycke för sina åtgärder.

När ska en förvaltare utses?

En förvaltare ska utses i vissa fall när det inte är tillräckligt med en god man. Den som behöver hjälp är helt oförmögen att vårda sig eller sin egendom. Om personen anses vara skadlig för sig själv eller sin ekonomi kan det finnas grund till förvaltarskap. I sådana fall krävs att en läkare intygar att den som behöver hjälp inte kan vårda sig eller sin egendom.

Ansökan om förvaltarskap

Den som behöver hjälp eller närmsta anhörig kan ansöka om förvaltare. Likaså den gode mannen om en sådan finns förordnad. Ansökan ställs till tingsrätten som beslutar om förvaltarskap.

Personal inom sjukvården eller socialtjänsten kan anmäla behov av förvaltare till överförmyndaren.

Innehållsansvarig: Åsa Hilmersson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: