Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Dalbygården
 • Telefon: +46703162081
 • E-post: mobila.demensteamet@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 235. Demensteamet
 • 680 60 Sysslebäck
 • Besöksadress: Klarälvsvägen 94, Sysslebäck

Person

 • Britt-Marie Jonsson
 • Specialistusk. ex demens
 • Tfn:
 • Mobil:
 • E-post: britt-marie.jonsson@torsby.se
 • Besöksadress: Klarälvsvägen 94, Sysslebäck
 • Carina Stenmark
 • Distriktssköterska
 • Tfn:
 • Mobil:
 • E-post: carina.stenmark@torsby.se
 • Besöksadress: Klarälvsvägen 94, Sysslebäck
 • Mona Skogvang
 • Specialistusk. ex demens
 • Tfn:
 • Mobil:
 • E-post: mona.skogvang@torsby.se
 • Besöksadress: Klarälvsvägen 94, Sysslebäck


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Demens, stödinsatser

För dig med demenssjukdom och dina anhöriga finns olika städinsatser. En del av insatserna måste du ansöka om att få.

Anhörigstöd

Är ett stöd till anhörigvårdare för att göra det möjligt för den demenssjuke att bo kvar hemma. Kontakta mobila kognitiva teamet (demensteamet). Kontaktuppgifter finner du längre upp på sidan under ikonen "Kontakt".

Kostnadsfri avlösning i hemmet

Är en möjlighet för anhöriga som vårdar en demenssjuk hemma att få gratis avlastning i hemmet upp till 10 timmar per månad. För mer information kontakta biståndsenheten.

Mobila kognitiva teamet (demensteamet)

Är till för dig som behöver råd och stöd om demenssjukdom. För mer information kontakta mobila kognitiva teamet (demensteamet).
Kontaktuppgifter finner du längre upp på sidan under ikonen "Kontakt".

Daglig verksamhet

Hit är du som är demenssjuk välkommen för att känna gemenskap och få en meningsfull dag. Daglig verksamhet kan i vissa fall även vara en avlastning för anhöriga. Här kan du läsa mer om daglig verksamhet

Följande insatser kan du också ansöka om

Hemtjänst

Är olika omvårdnads- och serviceinsatser som ges i hemmet.

Här kan du läsa mer om hjälp i hemmet.

Korttidsvistelse och växelvård

Korttidsvistelse innebär att du vistas på ett boende under en kortare period.

Med växelvård menas att du regelbundet vistas på en växelvårdsplats på ett av kommunens äldreboenden.

Här kan du läsa mer om korttidsvistelse och växelvård.

Särskilt boende (äldreboende)

Särskilt boende för personer med demenssjukdom finns på Lövenstrand i Torsby och Dalbygården i Sysslebäck.

Frågor och ansökan

Frågor och ansökan gör du hos kommunens biståndshandläggare.

Demensförening

Det finns en demensförening för anhöriga, den heter Nordvärmlands demensförening. Föreningen arbetar för att ta tillvara demenssjukas intressen och för att sprida information om demens och anhörigas situation.

Innehållsansvarig: Ann-Mari Törnevik
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: