Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

Person

 • Anita Karlsson
 • Biståndshandläggare
 • Tfn: +4656016165
 • Mobil: +46706916126
 • E-post: anita.karlsson@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby
 • Eva-Lotta Nordahl
 • Biståndshandläggare
 • Tfn: +4656016208
 • Mobil: +46725407321
 • E-post: eva-lotta.nordahl@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby
 • Kristina Sandberg
 • Biståndshandläggare
 • Tfn: +4656016191
 • Mobil: +46706449688
 • E-post: kristina.sandberg@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby
 • Marie Lindgren
 • Biståndshandläggare
 • Tfn: +4656016126
 • Mobil: +46730516069
 • E-post: marie.lindgren@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Hur ansöker man om stöd och hjälp?

Du vänder dig till biståndsenheten när du vill ansöka om stöd och hjälp t.ex. matdistribution, trygghetslarm, hemtjänst eller särskilt boende.

Det är bra om du i förväg tänker igenom vad du inte längre själv klarar av. Du kan få stöd med det som du behöver för att din vardag ska fungera. Tillsammans med dig , och om du vill dina anhöriga, utreder vi vilka behov av stöd du har.

Så här går det till när du ansöker om stöd

1. Du kontaktar oss

Ring till oss på biståndsenheten. Du finner våra telefonnummer i kontaktrutan ovan.

2. Du ansöker om stöd

Du ansöker sedan om det stöd som du skulle vilja ha. Ansökan kan göras skriftligt eller muntligt. Blankett och e-tjänst finner du längst ner på denna sida. Telefonnummer finner du under "kontakt" ovan.

Huvudregeln är att den som behöver hjälp själv gör sin ansökan. När han/hon inte kan föra sin talan behövs hjälp av en företrädare, ett juridiskt ombud. Det kan vara en god man, en förvaltare eller en annan person som har fått fullmakt att företräda den sökande.

3. Vi besöker dig

En biståndshandläggare besöker dig i ditt hem, ger dig information och svarar på dina frågor. Under det mötet får du även möjlighet att beskriva vilket stöd du behöver.

4. Vi utreder vad du behöver

Biståndshandläggaren utreder därefter ditt behov av stöd och prövar din ansökan utifrån socialtjänstlagen och de riktlinjer som socialnämnden har antagit. Under utredningen kan biståndshandläggaren ta kontakt med andra professioner för att få en heltäckande bild av ditt behov. 

Det är viktigt att du som sökande och, om du vill, dina anhöriga får möjlighet att utrycka dina behov och önskemål. Om det saknas tillräckligt med underlag för ett beslut finns kan handläggaren ge avslag på din ansökan.

5. Vi tar ett beslut och meddelar dig

Biståndshandläggaren beslutar vilket stöd som du har rätt till. Stödet får du om dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Du får sedan ett skriftligt besked om vilket beslut som tagits. Om du får avslag på hela eller delar av din ansökan anges skälen till det i beslutet. Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga det. Om du önskar kan du få hjälp av en biståndshandläggare att skriva en överklagan.

Om eller när dina behov förändras kontaktar du oss igen och gör en ny ansökan.

6. Om du beviljats stöd

När du fått ditt beslut kommer du, eller dina företrädare, att bli kontaktad av vår personal. Då får du information om när stödet ska börja. Du behöver inte kontakta oss på egen hand, utan kan lugnt vänta på att vi hör av oss. Du får en kontaktperson med särskilt ansvar som ser till dina intressen och behov och som är din länk till övrig personal. Tillsammans med din kontaktperson och, om du vill, en anhörig planerar ni hur stödet du blivit beviljad ska utformas.

Vi stöttar dig inom ramen för ditt biståndsbeslut för att du ska kunna leva ett gott liv. Utifrån dina förutsättningar stärker vi och tar till vara på dina förmågor vilket innebär att du själv gör det du kan. 

7.Om du inte beviljats stöd, kan du överklaga beslutet

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Din överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.

Här kan du läsa om hur du överklagar.

Vad kostar det?

Avgiften beror på vilka insatser du behöver och hur mycket du kan betala. Kommunens avgiftshandläggare räknar fram din avgift utifrån dina inkomster och din boendekostnad.

Det finns en övre gräns för hur mycket du behöver betala för service och omvårdnad. Denna gräns kallas för maxtaxa och är densamma i hela landet.

Här finner du information om avgiften.


Stödet får du om dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Du får ett skriftligt beslut från handläggaren där det står vilken hjälp du har rätt till, eller varför du fått avslag på din ansökan, helt eller delvis.

Beslutet kan överklagas

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Din överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.

Här kan du läsa om hur du överklagar.


Stöd och hjälp som inte kräver formellt beslut

Arbetsmarknadsavdelningen erbjuder servicetjänster till kommuninvånare som är över 75 år eller har hemtjänst. Visa grupper med funktionsnedsättning kan också få hjälp. Tjänsten kallas "fixartjänsten".

Här finner du informationen om fixartjänsten.

Innehållsansvarig: Carina Stolpe
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: