Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

Person

 • Anita Karlsson
 • Biståndshandläggare
 • Tfn: +4656016165
 • Mobil: +46706916126
 • E-post: anita.karlsson@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby
 • Eva-Lotta Nordahl
 • Biståndshandläggare
 • Tfn: +4656016208
 • Mobil: +46725407321
 • E-post: eva-lotta.nordahl@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby
 • Marie Lindgren
 • Biståndshandläggare
 • Tfn: +4656016126
 • Mobil: +46730516069
 • E-post: marie.lindgren@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Anhörigstöd, avlastning

På denna sida kan du läsa om vilket stöd du som anhörig till en person som är långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning kan få, enligt socialtjänstlagen.

För många är det naturligt och positivt att hjälpa en anhörig med behov av stöd men i vissa situationer kan dock uppgiften bli övermäktig och kännas både fysiskt och psykiskt påfrestande. För att orka ge anhörigomsorg kan man ibland behöva tid för sig själv.

För att underlätta och stödja dig som utför anhörigomsorg erbjuder Torsby kommun direkt eller indirekt stöd genom individuellt anpassade insatser utifrån din situation.

Avlösning

Avlösning i hemmet för att du som anhörig ska kunna uträtta ärenden eller delta i aktiviteter. Det är ditt behov som avgör hur många timmar du kan få avlösning, dock max 10 timmar/månad. Insatsen är gratis.

Vill du ansöka om avlösning?

Vill du ansöka om avlösning, kontaktar du biståndsenheten.
Kontaktuppgifter finner du längre upp på sidan under ikonen "Kontakt".

Dagverksamhet för personer med demensdiagnos

Om den person som du vårdar har en demensdiagnos kan du som anhörig beviljas anhörigstöd i form av att personen är med på dagverksamhet.

Verksamheten är riktad till personer med demensdiagnos och som behöver regelbundna aktiviteter och stimulans i vardagen. Syftet är att ge en trygg och meningsfull dag med möjlighet för personen med demens att träffa andra personer i liknande situation. Genom aktiviteter och samvaro tränas och bibehålls hans/hennes förmågor så långt som möjligt.

Verksamheten ger dig som anhörig möjlighet till avlastning och stöd.

Det är gratis att vara med i dagverksamhet, men lunch och om personen behöver resa dit och hem, kostar det en avgift.

Vill du ansöka om dagverksamhet?

Vill du ansöka om dagverksamhet, kontaktar du biståndsenheten.
Kontaktuppgifter finner du längre upp på sidan under ikonen "Kontakt".

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse innebär att din närstående vistas på ett boende under en kortare period. Det är en stödinsats för personer som bor hemma och kan beviljas utifrån många anledningar, däribland avlastning för anhöriga.

För den enskilde och för många av dem som vårdar en närstående kan möjligheten till korttidsvård vara en trygghet och en förutsättning för kvarboende.

Avgiften för korttidsvistelse finner du här.

Vill du ansöka om korttidsvistelse?

Vill du ansöka om korttidsvistelse, kontaktar du biståndsenheten.
Kontaktuppgifter finner du längre upp på sidan under ikonen "Kontakt".

Växelvård

Med växelvård menas att din närstående regelbundet vistas på en växelvårdsplats på ett av kommunens äldreboenden. Oftast är man på växelvårdsplatsen en vecka eller två veckor och sedan hemma i två eller tre veckor. Växelvård är en stödinsats för enskilda som bor hemma. Växelvården syftar till att ge avlastning och återhämtning för den som vårdar och på så sätt öka den enskildes möjligheter att kunna bo kvar hemma.

Vill du ansöka om växelvård?

Vill du ansöka om växelvård, kontaktar du biståndsenheten.
Kontaktuppgifter finner du längre upp på sidan under ikonen "Kontakt".

Kognitiva teamet (demensteamet)

Kognitiva teamet består av sjuksköterska, arbetsterapeut och undersköterskor. Teamet kan genom information, samtal och handledning ge stöd och avlastning för dig som anhörig till en person med kognitiv nedsättning t.ex. demens

Vill du ha kontakt med kognitiva teamet?

Vill du ha kontakt med kognitiva teamet, ring kommunens växel tfn 0560-160 00 och be att bli kopplad till kognitiva teamet.

Innehållsansvarig: Carina Stolpe
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: