Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Malin Lindh
 • EU-strateg
 • Tfn: +4656016008
 • Mobil: +46732712207
 • E-post: malin.lindh@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Projekt Trampa på mellan Torsby Hovfjället

Vandrings- och skoterleden "Hovfjällsleden" har uppgraderats till cykelled.

Kommunen har tillsammans med ideella föreningar uppgraderat vandrings-leden/skoterleden Torsby-Hovfjallet till att även bli cykelled. Leden har delas upp i tre etapper med olika svarighetsgrad-(grön- blå och svart)

Vår mål var att att uppgraderingen skulle göra framkomligheten så bra att det inbjuder människor att verkligen nyttja leden och inte söka alternativa vägar med markskador och förstörda planteringar som följd.

Målet har också varit att bidra till en bättre relation mellan utövare av friluftsliv, arrangörer av aktiviteter och markägare och bidra till att skyddsvärda naturvärden inte förstörs.

I projektet har man även arbetat för att skapa en ökad förståelse för natur- och djurliv genom att informera om detta på de informartionstavlor som satts upp u projektet.

Projektets sju åtgärder:

 1. Etapp ett (grön led) Uppgradering av 11 800 m vandringsled till aväl fungerande cykelled.
 2. Åtgärd 2 Inköp av ny modul till websidan Visit Torsby. Modulen gör det möjlight att visa kartor på lederna samt lägga in bilder direkt på kartan. Här hittar du mycket information och du kan även kriva ut kartor. Webbsidan är responsiv och fungerar för både mobil och dator.
 3. Åtgärden utgick
 4. Etapp 2 (blå led) Uppgradering från vandringsled till väl fungerande cykelled. (9 630 m)
 5. Etapp 3 (svart led) Uppgradering till väl fungerande cykelled (8 590 m)
 6. Invigning av leden
 7. Start -och mål-skyltar, samt information skyltar på delsträckorna.

Projektet är genomfört och slutredovisades februari 2023.

Projektägare: Torsby kommun, Arbetsmarknadsavdelningen

Projektledare: Olov Henriksson och Anders Olsson

Finansiering: Lokala Naturvårdssatsningen, LONA och Torsby kommun.

LONA-logga

Innehållsansvarig: Marie Berg
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: