Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Malin Lindh
 • EU-strateg
 • Tfn: +4656016008
 • Mobil: +46732712207
 • E-post: malin.lindh@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Projekt Att arrangera aktiviteter på annans mark

Projektet går ut på att ta fram en modell där man, i samverkan mellan markägare, myndigheter och föreningar, ska kunna genomföra aktiviteter på annans mark på ett sätt som inte skadar djur och natur eller stör pågående markanvändning.

Loggor


Bakgrund

Våra milsvida skogar och många vattendrag erbjuder stora möjligheter att utveckla arbetstillfällen på landsbygden men även aktiviteter för motion och rekreation som gynnar folkhälsan. Vandring, snöskoter, ridning, skidor, motorsport och ridning har många utövare och här finns stor utvecklingspotential.Vi har hört synpunkter från myndighetshåll om att nedskräpning och sönderkörning och slitage av känsliga naturmarker är ett ökande problem. Kanske hotas den allemansrätt vi alla vill ha kvar, även markägarna?

Men ökat nyttjande av skog och mark skapar tyvärr också motsättningar mellan markägare och arrangörer och belastning och skador på natur, växt- och djurliv ökar. Nedskräpning och ibland stora skador på t ex planteringar, myrmarker och växande skog. Detta innebär ibland stora ekonomiska kostnader för markägaren och bestående skador i värdefulla naturområden är tyvärr inte alltför ovanliga.

Projekt

Vi behövde en bra modell för hur man kan samverka för att fortsatt kunna utveckla denna typ av aktiviteter, inte i motsättning, utan i samspel mellan aktör och markägare. Viville verka för att minska risken för nedskräpning och slitage på naturen. De olika intressegrupperna behöver träffas och prata med varandra, få information för att kunna förstå problemen och se saker ur ”motpartens” synvinkel. Först då kan vi samverka och nå en samverkanslösning.

Vårt projekt gick ut på att titta på olika möjligheter t ex ta ut ledavgifter. Kanske kan en deponiavgift inför arrangemang senare som återbetalas efter utfört åtagande (städning och återställande av marker), kan man anställa en ledvakt?

Projektets resultat

Projektet hade tre mål

 1. Ta fram en metod för marksamverkan: Vår metod bestod av kunskapsinhämtande, samverkan och nätverksbyggande. Vi har även ett förslag på "depositionsavgift" för nyttande av annans mark. Depositionsavgifter återfås när arrangemanget har genomförts och allt är återställt.
 2. Dokumentering: All dokumentation som tagits fram i projektet (hela intervjuserien med markägare och föreningar, text och bilder) finns sparade hos paraplyorganisationen och den som är intresserad kan ta del av detta material. Materialet kommer även att användas som underlag för organisationens fortsatta arbete. Stadgar för paraplyorganisationen är framtagna.
 3. Skapa en paraplyorganisation: Vi har startat en paraplyorganisation/förening som ska dokumentera och lyfta frågorna kring att anordna aktiviteter på annans mark. 


Projektfakta

Projektägare: Torsby kommun
Projektnamn: Att arrangera aktiviteter på annans mark (jnr nr 2020-157)

Kontaktperson 1: Anders Olsson (projektledare)

Telefon: 070-5856624
E-post: anders.olsson@edu.torsby.se

Kontaktperson 2: Olov Henriksson (den nystartade föreningens verksamhetsledare)

Telefon: 076-7936695
E-post: olov.henriksson@torsby.se

Startdatum 2020 05 01
Planerat slutdatum: 2022 12 31
Total budget: 859 000 SEK
Aktuell fond: Landsbygdsfonden (Växtlust Värmland)


Innehållsansvarig: Anders Olsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: