Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Malin Lindh
 • EU-strateg
 • Tfn: +4656016008
 • Mobil: +46732712207
 • E-post: malin.lindh@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Projekt Älvresan

I projektet Älvresan jobbar vi med att kartlägga och visa upp intressanta sevärdheter längs Klarälvens biflöden. Målet är att sedan undersöka om några av dessa kan utvecklas till trevliga besöksmål för turister och lokalbefolkning.


Projektbeskrivning

Projektledaren kommer tillsammans med lokala byalag, fiskevårdsföreningar, markägare och mindre företag att arbeta med att synliggöra ett antal så kallade ”intressepunkter” i och runt de mindre älvarna som ansluter till Klarälven. En intressepunkt kan till exempel vara en plats med mäktig natur eller ett område som bär minnen från gammal bebyggelse, flottning och industri. Det här är platser som är väl värda ett besök men som av någon anledning fallit i glömska.

Målet är att hitta och utveckla nya attraktiva besöksmål. Dessa besöksmål ska i sin tur ge ökande möjligheter för lokala besöksnäringsföretag och föreningar att utveckla det utbud av aktiviteter som de kan erbjuda sina gäster. Vi kommer bland annat att jobba med att ta fram en broschyr som visar intressepunkterna, lägga in information i e-tjänsten IFiske samt anordna en studieresa.

Bakgrund till projektet

Torsby kommun har under flera år jobbat med biotopvård i Klarälvens biflöden. Det var under detta arbete vi upptäckte att det är inte bara är fiskefrågor som är av intresse utan också kulturarvet. Det finns många intressanta platser och ursprungsmiljöer samt gott om lämningar från industriell verksamhet och den förr så viktiga flottningen. Många platser är mycket vackra och har höga naturvärden. Genom projektet ”Älvresan” vill vi synliggöra dessa platser och möjliggöra för de lokala aktörerna att utveckla sommarturismen.

Projektperiod

Startdatum 16 februari 2022. Slutdatum 31 oktober 2023.

Budget

Projektbudget: 745 495 kr + ideell tid

Projektet finansieras av Växtlust Värmland, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt svenska staten.

 

Innehållsansvarig: Hans Nilsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: