Torsby kommun
Torsby kommun

Temperatur och drag

Temperaturen i en bostad bör ligga mellan 20-24°C enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Temperaturen bör inte vara under 18°C i luften och under 15°C på golvet. När det gäller förskolor och äldreboende ska temperaturen inte gå under 20°C. Vid extrema förhållanden till exempel vid köldknäppar och värmeböljor kan högre och lägre temperaturer tillåtas. 

Väggarnas isolering, fönstrens storlek och bostadens läge påverkar hur du upplever temperaturen. Ligger din bostad t.ex. nära portuppgången, garaget eller liknande utrymme känns det ofta kallare än vad det är. I dessa fall är det mer rättvist att mäta den så kallade operativa temperaturen, som är ett medelvärde av luftens och övriga ytors temperatur.

Fönster och dörrar som inte är täta kan orsaka drag i ditt hem. Väggar och tak som har lägre temperatur än luften ger också en känsla av drag. Därför är isoleringen viktig när det kommer till inomhusmiljön.

Många upplever inomhusluften som torr. I de flesta fall räcker det med att sänka temperaturen, eftersom varm luft kan kännas torr. Det kan också bero på damm eller föroreningar. Ditt hem bör även ha en luftfuktighet på 25-50 procent. Vill du minska risken för kvalster i bostaden ska fuktigheten inte överstiga 45 procent. Detta förutsätter att du har en bra ventilation.
 

Hur påverkas hälsan?

Ett inomhusklimat som är eller upplevs som kallt, varmt eller dragigt kan ge direkta eller indirekta effekter på människans hälsa. Hög inomhustemperatur kan göra att luften blir torr och påverkar andningsvägarna.

När det uppstår problem med temperatur och drag

Kontakta din fastighetsägare som ansvar för att inomhusmiljön uppfyller Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Om inte detta hjälper kan miljö- och byggkontoret uppmana din fastighetsägare att mäta drag och temperatur samt åtgärda eventuella problem.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

  • Miljö- och byggkontoret
  • Telefon: 0560-160 60
  • E-post: mbr@torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen