Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Andreas Trollåker
 • Miljö o Hälsoskyddsinsp
 • Tfn: +4656016087
 • Mobil: +46732712204
 • E-post: andreas.trollaker@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Legionella

Legionärssjuka är en lunginflammation som orsakas av legionellabakterier. Dessa finns ofta i jord- och vattensamlingar.

Legionellabakterierna trivs och växer till i stillastående naturvatten men kan även finnas i vattenledningar, klimatanläggningar, duschar och bubbelpooler. Legionellabakterien trivs bäst om vattentemperaturen är 25-40°C. Bakterien dör inom några timmar om temperaturen är över 50°C.

Hur påverkas hälsan?

Smittrisken är särskilt stor om vatten som är förorenat med legionellabakterier är finfördelat i luften, så kallad aerosol (till exempel vid dusch). Det är när du andas in aerosolerna ner i lungorna som du kan smittas. De flesta som utsätts för legionellabakterien blir dock inte sjuka. Att dricka vatten som innehåller legionella innebär ingen smittorisk. Bakterien smittar inte heller mellan människor.

Om du är orolig för legionella i din bostad

Prata med din fastighetsägare för att ta reda på om denne regelbundet brukar mäta (egenkontroll) varmvattentemperaturen vid tappkranar och i varmvattenberedaren. I och med att legionellabakterien är känslig för höga temperaturer handlar det om att se till att temperaturen i varmvattnet är tillräckligt hög.

Innehållsansvarig: Andreas Trollåker
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: