Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Andreas Trollåker
 • Miljö o Hälsoskyddsinsp
 • Tfn: +4656016087
 • Mobil: +46732712204
 • E-post: andreas.trollaker@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Radon

Har du byggt om, byggt nytt, flyttat eller var det länge sedan du mätte radonhalten i bostaden?

Radonkällor

Radon varken syns eller luktar och ökar risken för lungcancer om du utsätts för en hög dos under längre tid.

Har du mätt radonhalten?

Du beställer mätdosor av ett mätlaboratorium eller saneringsföretag. Mätningarna ska pågå i minst två månader inom perioden 1 oktober till 30 april.

Hur påverkas hälsan?

Radon är en gas som avger radioaktiv strålning till inomhusluften. Om radonhalten är mycket hög kan detta ge hälsovådliga radongashalter i inomhusluften. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att omkring 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i bostäder. Det finns en samverkanseffekt mellan tobaksrökning och radon vilket innebär att de allra flesta fallen av radonrelaterad lungcancer inträffar bland rökare.

Vid problem med radon i inomhusluften

Om du är orolig för höga radonhalter i din bostad tag då kontakt med fastighetsägaren, det är fastighetsägaren som ska mäta radon och vid behov vidta de åtgärder som krävs för att radonhalten i inomhusluften högst är 200 Bq/m³. Om du bor i villa kan du göra egna mätningar och vid behov ta kontakt med en konsult för att få förslag på åtgärder.

Radonmätningar i flerbostadshus

De allra flesta hus där blåbetong ingår i byggnadsmaterialet har identifierats av miljö-, bygg- och räddningsnämnden och i nästan alla de byggnader där strålsäkerhets-myndigheten gränsvärde 200 Bq/m³ överskrids har fastighetsägarna vidtagit åtgärder för att sänka radongashalterna.

Innehållsansvarig: Andreas Trollåker
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: