Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Tillgänglighet i offentlig miljö

Alla ska kunna använda en offentlig byggnad eller allmän plats. Våra gemensamma ytor ska vara utformade så att alla kan använda dem. God tillgänglighet gynnar alla, både de äldre med rullator som de yngre med barnvagn.

När vi bygger om eller bygger nytt ska vi se till att det som byggs blir så användbart och tillgängligt som möjligt för alla.

Så har vi ökat tillgängligheten i Torsby centrum

 • Byggt om Järnvägsgatan och Nya Torget.
 • Byggt taktila ledstråk.
 • Tagit bort  kantstenar vid korsningar.
 • Byggt fler handikapparkeringar.
 • Kontrastmarkerat trappor.
 • Tagit fram en policy för trottoarpratare och varuexponering.
 • Byggt om kommunhusets entré och satt in en hiss.
 • Butiker har byggt ramper och satt in automatiska dörrar eller dörröppnare.

Offentliga lokalers tillgänglighet

En inventering har gjorts av vissa offentliga lokaler i Torsby kommun. Läs mer om lokalernas tillgänglighet i tillgänglighetsguiden.

Saknas din verksamhet i tillgänglighetsguiden?

Kontakta tillgänglighetssamordnare Cecilia Sjödén.

Innehållsansvarig: Cecilia Sjödén
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: