Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Andreas Trollåker
 • Miljö o Hälsoskyddsinsp
 • Tfn: +4656016087
 • Mobil: +46732712204
 • E-post: andreas.trollaker@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Fukt och mögel

Fuktfläckar eller missfärgningar på väggar, golv eller tak kan vara tecken på mögel- och fuktskador. Det kan också visa sig genom mögellukt, färg som flagnar och tapet eller mattor som bubblar sig. 

Mögel trivs bra i fuktiga miljöer. Därför är badrum särskilt utsatta. Läckande vatten- och avloppsstammar är också en vanlig orsak till fukt och mögel. Skador i badrummet kan även bero på att ventilen inte klarar av all fukt som kommer från duschen och tvätten. Se över tätskikten i golv och tak så att dessa fungerar som de ska.

Hur påverkas hälsan?

Mögel, kvalster, alger och bakterier förökar sig gärna i fuktskadorna, vilket kan leda till astma eller överkänslighet. Du bör därför alltid åtgärda en fuktskada. Barn och ungdomar samt personer med exempelvis allergier och luftvägsbesvär är extra känsliga.

När det uppstår problem med fukt och mögel

Problem med fukt och mögel i inomhusmiljön är inte trevligt men hör heller inte till ovanligheterna. Hyr du din bostad kontaktar du din fastighetsägare eller bostadsrättsförening som ansvarar för inomhusmiljön.

Hjälper inte detta kan du ta kontakt med miljö- och byggkontoret som bedömer om skadan bör utredas och eventuellt åtgärdas. Äger du din egen bostad vänder du dig till ett försäkringsbolag eller ett konsultföretag för råd.

Innehållsansvarig: Andreas Trollåker
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: