Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Villkor för transport och transportdispens

Här kan du läsa allmänna och särskilda villkor som gäller vid transport.

Allmänna villkor

 • Om transport p.g.a. haveri eller annan orsak måste stanna på vägbanan ska övriga trafikanter, utöver vad som följer av 3 kap 57 §, varnas genom trafikpost eller på. annat lämpligt sätt.
 • Det åligger den som utfor transporten att själv förvissa sig om gällande bestämmelser beträffande lasthöjd, högsta tillåtna bruttovikt etc. samt att noggrant iakttaga övriga bestämmelser i trafiklagstiftningen om inte undantag medgetts i transportvillkoren.
 • Särskild försiktighet ska iakttagas vid passage av plankorsning med järnväg. Information om tågtrafik lämnas av SJ.
 • Om transporten begär centrala delar i en tätort eller annan plats, där trafiksvårigheter kan uppstå, ska samråd ske med lokal polis för besked om transporttidpunkt och eventuell eskort.

Särskilda villkor

Vid färd under mörker, skymning och gryning eller när sikten eljest är ned­satt ska föreskrivna tavlor och markeringar vara belysta. Utstickande delar av last ska vara markerade med lyktor och reflex i enlighet med 3 kap 82 och 83 §.

 • På transportfordonet, väl synliga framåt och bakåt, ska finnas varnings­tavla "Bred last" enligt VVFS 1991:5.
 • På transportfordonet, väl synliga framåt och bakåt, ska finnas varnings­tavla "Lång last" enligt VVFS 1991:4.
 • Längst bak på fordonet, väl synliga bakifrån, ska finnas reflexanordningar enligt VVFS 1991:5
 • På yttersta delen av fordonen eller last ska framtill, väl synliga framifrån, finnas sidomarkeringar enligt VVFS 1991:5.
 • Transporter ska ske under dagsljus.
  Transporter får inte utföras - fredagar efter kl 13.00
  - lördagar mellan kl 09.00 och 18.00
  - söndag mellan kl. 12.00 och 20.00
  - helgdag och dag före helgdag,
  - under tider då intensiv trafik kan förväntas
  - när sikten är nedsatt t ex dimma eller tät snöfall
 • Transporten ska åtföljas av varningsbil.

Särskilda bestämmelser vid användande av varningsbil:

 • varningsbil ska vara personbil eller lätt lastbil,
 • förare av varningsbil ska ha körkort med minst behörigt B och C.
 • varningsbil ska ha varningstavlor "Varning" enligt VVFS 1991:4, väl synlig framåt och bakåt
 • varningsbil och transportfordon ska vara utrustade med varningslykta enligt VVFS 1994:5. Vid färd i dagsljus bör lyktorna vara påslagna endast om transporten inkräktar på körfält för mötande trafik
 • Förbindelse med kommunikationsradio ska finnas mellan förarna av transportfordon och varningsfordon
 • Vid bred transport ska varningsbil föras cirka 200 m bakom transport­fordonet
 • Vid färd inom tätbebyggt område bör avstånden ovan vara kortare
 • Transporten ska ske under poliseskort

Innehållsansvarig: Anna Bakken-Andersson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: