Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person

 • Urban Hallström
 • Arbetsledare tekniska
 • Tfn: +4656016213
 • Mobil: +46706895681
 • E-post: urban.hallstrom@torsby.se
 • Besöksadress: Bergebyvägen 25, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Framkomlighet

Framkomlighet är ett brett begrepp som handlar om att alla ska kunna ta sig fram i trafiken på lika villkor. Ung som gammal, gående, cyklist, bilist och rörelsehindrad ska kunna samsas i trafikmiljön.

Fastighetsägarens ansvar

Gator, torg och gångstråk ska vara tillgängliga för alla. Kommunen har ett stort ansvar, men även du som är fastighetsägare. Har du en tomt som angränsar till en gata och/eller gång- och cykelväg måste du se till att träd och växter inte hänger ut över gatan på för låg höjd.

Buskage och vildvuxna häckar som bidrar till skymd sikt är både ett trafik­säkerhets­problem, men också ett hinder för dem som behöver komma fram på gator och vägar.

Tänk på att sopbilar, brevbärare, och räddningstjänst alltid måste kunna köra obehindrat utanför din tomt.

Du som fastighetsägare har vissa skyldigheter. Om något händer på grund av skymd sikt, skymda trafikmärken eller skador på snöröjningsfordon, är det du som fastighetsägare som är ansvarig. Kommunen har, om vi är ägare till gatumarken, rätt till att ta bort grenar om de medför olägenhet.

Läs mer om Häckar och buskage.

Här kan du läsa om hur kommunen sköter snöröjningen och det finns även information om renhållningen av kommunens gator.

Innehållsansvarig: Urban Hallström
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: