Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person

 • Anna Bakken Andersson
 • Gatuchef
 • Tfn: +4656016053
 • Mobil: +46706407600
 • E-post: anna.bakken-andersson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Snickaren, Torsby
 • Marie Johansson
 • Teknisk chef
 • Tfn: +4656016069
 • Mobil: +46703011923
 • E-post: marie.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Snickaren, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Hängbron mellan Torsby och Oleby är avstängd

Hängbron mellan Torsby och Oleby med staketgrind

Gång- och cykelbron mellan Torsby tätort och Oleby över ån Ljusnan stängdes av från 11 december 2023. Stängningen är på obestämd tid.

2024-01-15: Kommunstyrelsens arbetsutskott fick information om läget när det gäller hängbron. Inga beslut fattades.

Gångtrafikanter och cyklande med flera hänvisas till att använda den som i folkmun kallas Ersättningsvägen som går parallellt med järnvägen, väster om Olebyvägen, vidare en kortare stäcka längs Olebyvägen och sedan längs Bergsängsvägen. Denna sträcka är ungefär två km.

Varför stängs bron av?

Anledningen till att bron stängs av är att den i nuläget inte anses vara helt säker att använda. Kommunen kommer att undersöka om det går att reparera den eller om det behöver byggas en ny bro. Till dess att dessa beslut är fattade och åtgärder är vidtagna, måste bron hållas stängd.

Gång- och cykelbron är byggd under 1920-talet och har därmed många år på nacken, och blivit sliten under åren som gått, trots flera renoveringar och uppfräschningar. Besiktningar har genomförts under åren och åtgärder har gjorts, men på grund av att bron nu börjar att bli gammal beställde tekniska avdelningen en utredning av bron och dess skick från en utomstående konsult, Norconsult. Kommunen har nu fått skadeutredningen som Norconsult har gjort i vilken de rekommenderade kommunen att stänga bron.

- Vi följer Norconsults rekommendation att stänga bron med omedelbar verkan, säger gatuchef Anna Bakken Andersson. Vi är medvetna om att det blir en längre sträcka för den som brukar använda bron, men vi bedömer att vi inte kan göra på något annat vis, med det underlag vi har fått.

Karta där hängbron är och den väg man nu behöver gå mellan Torsby och Oleby

Hängbron som är avstängd är den som är kryss över på kartbilden ovan. Den alternativa gång- och cykelvägen man kan använda istället är den som är utmärkt med svart streckad linje.

Hur påverkar avstängningen?

Den avstängda gång- och cykelbron påverkar personer som brukar gå eller cykla från Oleby till Torsby eller tvärtom. Nu på vintertid är det förstås färre än det är på sommaren.

 • Skolelever som bor i Oleby som går på Frykenskolan och har skolskjuts sedan tidigare påverkas inte.

  Kommunen har tillsammans med Värmlandstrafik arbetat fram en skolskjutslösning för som går på Frykenskolan, bor i Oleby och som tidigare då bron kunde användas, inte hade beviljad skolskjuts. Elever som tidigare inte haft skolskjuts mellan Oleby - Frykenskolan har från och med vecka 50 fått skolskjuts till och från skolan. Dessa elever och deras vårdnadshavare får information om detta direkt till sig.
 • Elever som går på gymnasieskolan Stjerneskolan, och bor i Oleby, har inte skolskjuts utan tar sig till och från skolan på annat sätt. De som idag inte åker reguljär kollektivtrafik, bil eller A-traktor etc. utan promenerar eller cyklar/åker moped till och från skolan använder vanligtvis bron, kommer i och med avstängningen att få en extra sträcka på cirka två km.
 • Alla övriga som bor i Torsby eller Oleby och vill promenera, cykla eller åka moped till andra sidan Ljusnan för att ta sig till arbete eller umgänge med vänner etc. får använda den alternativa vägen från och med nu.

Tekniska avdelningen planerar att grusa upp extra på den vägsträckan som nu behöver användas och göra några andra åtgärder på den del av Olebyvägen som berörs av förändrade sträckningen Oleby-Torsby.

Vad händer nu?

Kommunen kommer att gå igenom rapporten tillsammans med konsulten för att säkerställa vad som behöver att göras för att bron ska vara säker.

Ska bron repareras eller ska den ersättas av en ny? Hur ska arbetet finansieras? Behövs andra underlag tas fram?

Nödvändiga beslut ska fattas och eventuella tillstånd ska sökas. Sedan ska ett upphandlingsunderlag tas fram för att vi ska kunna gå ut med en upphandling för det arbete som ska utföras m.m.

Mer information

Gatuchef Anna Bakken Andersson, tfn 0560-160 53, anna.bakken-andersson@torsby.se

Teknisk chef Marie Johansson, tfn 0560-160 69, marie.johansson@torsby.se

Innehållsansvarig: Annette Lauritzen
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: