Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

  • Tekniska avdelningen
  • Telefon: +4656016000
  • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 10. Tekniska avdelningen
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Transporttillstånd

Ibland uppstår behov av att kunna transportera tunga och skrymmande gods som inte ryms inom de normala ramarna. Då måste du ansöka om transporttillstånd.

Det är Trafikverkets regioner eller kommunerna som prövar undantag (dispens) från trafikförordningen (TrF) när det gäller breda, långa och tunga transporter. Undantag får medges om det behövs av särskilda skäl och om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller någon annan avsevärd olägenhet.

Trafikverket ger också information och råd till enskilda, företag, polisen, kommuner m.fl. om fordon, fordonskombinationer, färdvägar, regler och transportvillkor.

Transport inom Torsby kommun

Om transporten har start- och målpunkt inom Torsby kommun skickar du din ansökan till tekniska avdelningen.

Transport som korsar kommungräns

Om transporten korsar kommungräns skickar du ansökan direkt till Trafikverket.

Ansökan

Ansökan gör du på Trafikverkets blankett.

Vanliga frågor om transporttillstånd

Har du frågor om ansökan, är du osäker på om det behövs tillstånd, undrar du över vilka villkor som gäller m.m.

Här kan du få svar på de vanliga frågorna när det gäller transporttillstånd.

Villkor

Här kan du läsa mer om allmänna villkor för transport. 

Innehållsansvarig: Anna Bakken-Andersson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: