Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person

 • Roger Magnusson
 • Mätningsingenjör
 • Tfn:
 • Mobil: +46702327298
 • E-post: roger.magnusson@torsby.se
 • Besöksadress: Bergebyvägen 25, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Vägsamfälligheter, bidrag till

Enskilda vägar är de vägar som inte är kommunala eller statliga. De ägs av lokala vägsamfälligheter eller väg­föreningar som har ansvaret för underhållet av en eller flera vägsträckor.

Enskilda vägsamfälligheter

Enskilda väghållare kan få kommunalt och statligt bidrag för vägunderhåll på enskilda vägar.

För att kommunalt bidrag ska utgå till väg med statsbidrag fordras:

 • att vägen hålls i sådant skick att statligt bidrag utgår till väghållaren
 • att vägen ska hållas öppen även för andra än de i vägsamfälligheten
 • vägföreningen eller medlemmar som ingår i gemensamhetsföreningen
 • att underhållskostnaden kan styrkas med verifikationer

Kommunalt årligt driftbidrag:

 • Driftbidrag för enskilda vägar med statsbidrag utgår med 10 % av den kostnad som Trafik­verket beräknar för vägdriften.
 • Driftbidrag till enskilda vägar utan statsbidrag d.v.s. vägar som är minst 300 meter långa mätt från allmän väg, samt att det ska vara minst en fast boende i vägs ände, utgår ersättning med 1,50 kronor/meter. 

Kommunalt bidrag till särskilt vägbidrag

 • För iståndsättningsarbete av enskilda vägar med statsbidrag utgår kommunalt bidrag med 10% av den kostnad som Trafikverket beräknas för arbetet.
 • Till enskilda vägar som ej erhåller statsbidrag ska ersättning utgå med 40% av kostnaden för extra åtgärder som exempel byten av större trummor.

Fastställt av kommunfullmäktige 2023-04-24 § 46.

Lantmäteriet

Hos Lantmäteriet kan du läsa mer om enskilda vägar - vägsamfälligheter.

Innehållsansvarig: Roger Magnusson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: