Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Cykling och cykelvägar

Cykeln är ett roligt och miljövänligt sätt att ta sig fram på. Samtidigt får du motion och många gånger kan det gå snabbare att ta sig fram jämfört med att ta bilen. Det är också ett led i att förbättra miljön. I Torsby finns ca 25 km cykelvägar.

Här kan du läsa om pågående vägarbeten m.m.

Vinter och snö

Cykelvägarna är prioriterade i snöröjningen, men när det kommer mycket snö kan vi inte vara överallt samtidigt.

Säker och laglig cykel

En säker och laglig cykel ska självklart vara utrustad med broms. Vidare ska den ha vit lykta framåt och röd baklykta vid cykling i mörker. Dessutom ska det finnas vit reflex framåt, röd reflex bakåt och orange eller vita reflexer åt sidan. En säker cykel ska även vara utrustad med ringklocka.

Alla cyklar ska ha lyset på när det är mörkt

 • Vid cykling i mörker ska baklyktan visa rött ljus bakåt och tydligt kunna ses på ett avstånd av 300 m. Baklykta på cykel får avge blinkande ljus.
 • Lyktan framtill ska visa ett vitt eller gult ljus framåt och tydligt kunna ses på ett avstånd av 300 m.

Trafikregler för cykling

Som cyklist är du fordonsförare och bör känna till trafikregler och trafik­märken. Du ska följa samma regler som bilisten och ska därför alltid köra på höger sida av vägen och cykelbanan. Barn anses vara redo att cykla ensamma i tätare trafik i 12-årsåldern under förutsättning att de tidigare tränats gällande trafikregler och rena cyklistkunskaper.

Trafikregler som gäller för cyklister hittar du på Transportstyrelsens hemsida.

Övergångsställe

Det är inte förbjudet för dig som cyklar att korsa en väg på ett övergångs­ställe, men övergångsstället är tänkt för gående och det är därför olämpligt att cykla där. Om du kliver av cykeln och leder den räknas du som gående och då gäller samma regler som för gående. En cyklande som ändå korsar en väg på ett övergångställe har alltid väjningsplikt mot gående och mot fordon på vägen.

Väjningsplikt

Om du vill vara säker på att göra rätt när du korsar en väg, ska du alltid iaktta väjningsplikt — den gäller nästan alltid. Om du däremot leder din cykel över vägen, räknas du som gående och då har alla fordonsförare väjningsplikt mot dig. När du har väjningsplikt innebär det att du som cyklist i god tid ska sänka hastigheten eller stanna. Du får köra vidare bara om det kan ske utan fara eller hinder.

Kom ihåg hjälmen

Det är en bra och billig livförsäkring. Från 1 januari 2005 är det lag på att alla barn och ungdomar under 15 år ska använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel. En bra hjälm ska vara:

 • CE-märkt
 • sitta stabilt
 • skydda panna, tinningar och bakhuvud
 • samt vara försedd med band som är lätta att justera.

Våra datorer, tv-apparater m.m. packas noga i frigolit eller annat dämpande material vid transporter. Vår hjärna, "människokroppens dator", är vi dock inte lika rädda om utan cyklar ofta utan hjälm.

En dator eller TV som skadas kan ersättas med en ny, men vad händer med hjärnan?

Innehållsansvarig: Anna Bakken-Andersson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: