Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

  • Tekniska avdelningen
  • Telefon: +4656016000
  • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 10. Tekniska avdelningen
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Tillstånd för att gräva och schakta

För att kunna gräva i kommunala gator och kommunal mark måste du ha tillstånd från kommunen. Normalt får man bara placera anläggningar i allmän mark som är till nytta för kommunens invånare som kollektiv.

Det kan handla om ledningar för vatten, avlopp eller fjärrvärme samt kablar för el, tele eller data. Den allmänna marken är ofta full av ledningar och kablar, vilket innebär att grävning utan tillstånd och kännedom om underjordiska anläggningar kan få stora och dyrbara konsekvenser!

Söka tillstånd

Det är inte tillåtet att gräva upp mark eller på annat sätt göra intrång på kommunens mark utan att åtgärderna föregåtts av en överenskommelse, ett så kallat grävtillstånd.

Tillståndet söker du genom att fylla i e-tjänsten om grävtillstånd som du hittar nere på sidan. Tillståndet ska sökas i så god tid som möjligt innan du gräver.

Från och med 2021-01-01 kommer en avgift att debiteras:

1. För varje utfärdat grävtillstånd debiteras den sökande med 2 000 kr exkl. moms.

2. Vid grävning i kommunal mark utan erhållet grävtillstånd utgår vite på 10 000 kr exkl. moms.

Föreskrifter för grävarbete i allmän mark

Här läser du om Föreskrifter för grävarbete i allmän mark. Pdf, 710.6 kB.

Grävning i kommunala gator

För grävning i kommunala gator krävs en trafikanordningsplan som intygar att arbetet utförs på ett säkert sätt för både trafikanter och utförare.

Regler för säkerhet vid gatu-och vägarbete

Torsby kommun har som målsättning att åstadkomma en säker miljö vid gatu- och vägarbeten för så väl de som har gatan som arbetsplats som för trafikanterna och har därför regler för säkerhet vid gatu-och vägarbete där Torsby kommun är väghållare.

Innehållsansvarig: Anna Bakken-Andersson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: