Torsby kommun
Torsby kommun

Tillstånd för att gräva och schakta

För att kunna gräva i kommunala gator och kommunal mark måste du ha tillstånd från kommunen. Normalt får man bara placera anläggningar i allmän mark som är till nytta för kommunens invånare som kollektiv.

Det kan handla om ledningar för vatten, avlopp eller fjärrvärme samt kablar för el, tele eller data. Den allmänna marken är ofta full av ledningar och kablar, vilket innebär att grävning utan tillstånd och kännedom om underjordiska anläggningar kan få stora och dyrbara konsekvenser!

Söka tillstånd

Tillståndet söker du genom att fylla i blanketten om grävtillstånd som du hittar nere på sidan. Tillståndet ska sökas i så god tid som möjligt innan du gräver.

Grävning i kommunala gator

För grävning i kommunala gator krävs en trafikanordningsplan som intygar att arbetet utförs på ett säkert sätt för både trafikanter och utförare.

Regler för säkerhet vid gatu-och vägarbete

Torsby kommun har som målsättning att åstadkomma en säker miljö vid gatu- och vägarbeten för så väl de som har gatan som arbetsplats som för trafikanterna och har därför regler för säkerhet vid gatu-och vägarbete där Torsby kommun är väghållare.

Regler för säkerhet vid vägarbetePDF

Reglerna antogs av kommunstyrelsens tekniska utskott 2005-12-12, § 117.

Handbok

I handboken "Arbete på väg" presenteras förutsättningar för utförande av olika typer av vägarbeten.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

Person

  • Per-Arne Lövqvist
  • GVA-ingenjör
  • Tfn: 0560-162 12
  • Mobil: 070-640 76 12
  • E-post: per-arne.lovqvist@torsby.se
  • Besöksadress: Bergebyvägen 25, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen