Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: 0560-162 10
 • E-post: kommunforradet@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 85. Kommunförrådet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Bergebyvägen 25, Torsby

Person

 • Urban Hallström
 • arbetsledare
 • Tfn: 0560-162 13
 • Mobil: 070-689 56 81
 • E-post: urban.hallstrom@torsby.se
 • Besöksadress: Bergebyvägen 25, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Häckar och buskage

Du som fastighetsägare har vissa skyldigheter. Om något händer på grund av skymd sikt, skymda trafikmärken eller skador på snöröjningsfordon, är det du som fastighetsägare som är ansvarig. Kommunen har, om vi är ägare till gatumarken, rätt till att ta bort grenar om de medför olägenhet.

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder kan rädda liv.

Utfart mot gatan

Vid utfarten bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter från gatan inom markerad sikttriangel.

Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan. 

Hörntomt

Om din tomt ligger intill en gångbana, cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Tomt intill gatan

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde.

Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gatan eller gångbanan bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

 • över gångbana och cykelväg, minst 3,6 meter
 • över körbana, minst 4,6 meter

”Tomter skall, oavsett om de tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas", Plan- och bygglagen 8 kap 15 §.

Träd och buskar växer

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen. Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens beskaffenhet och skötseln.

Uppmaning

Vi uppmanar alla fastighetsägare att se över och åtgärda allt som hänger över på gator och cykelvägar. Ni kan rädda liv. Om du har svårt att själv utföra arbetet eller inte kan få hjälp av någon att göra det, kan kommunen mot ersättning utföra arbetet.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: *