Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Christina Lech
 • Säkerhetssamordnare
 • Tfn: +4656016088
 • Mobil: +46732755776
 • E-post: christina.lech@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Trygg och säker

Vid händelser såsom svåra olyckor, översvämningar, elavbrott, vattenläckor eller liknande kan du läsa här om vart du ska vända dig för att få råd och hjälp.

Vid olyckor och katastrofer

Vid en akut nödsituation där det är fara för liv, egendom eller miljö, ring 112 (SOS Alarm). Läs mer på SOS Alarms webbplats.

När du behöver hjälp eller information

Polisen

Polisens nummer 114 14 ringer du i de fall du vill komma i kontakt med polisen och det inte är akut. Vid akuta händelser ska du ringa 112.

Sjukvårdsrådgivning

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Du kan också besöka deras webbplats www.1177.se för att ta del av information.

Det nationella informationsnumret 113 13

Vid frågor om större olyckor eller kriser och dina frågor inte är sjukvårdsrelaterade kan du ringa 113 13 som är det nationella informationsnumret.

Du kan också själv lämna information på 113 13. Numret är ett stöd för kommuner, regioner, länsstyrelser, statliga myndigheter och allmänhet.

Krisinformation.se

www.krisinformation.se är myndigheternas gemensamma webbplats för krisinformation. Den information du läser där är bekräftad och säker, och vid en kris är det viktigt att ha tillgång till rätt information. Du kan också ladda ner appen krisinformation till din smartphone och följa krisinformation i sociala medier.

Ditt eget ansvar

Ett säkert samhälle förutsätter att du som medborgare ansvarar för din egen beredskap på händelser och olyckor. Du har ansvar att skydda ditt liv och din egendom. Du ska själv bekosta och genomföra åtgärder som kan begränsa de skador som kan uppstå vid en olycka. Det kan handla om allt från att rensa hängrännor från skräp och sanda din egen uppfart till att ha beredskap för att klara dig i upp till en vecka utan hjälp från samhället.

Du kan läsa mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats om vad du kan göra för att förbättra din egen krisberedskap.

Samhällets ansvar

Var den enskilde individens ansvar slutar och det offentligas ansvar tar vid finns inte reglerat så att det i alla lägen går att veta exakt hur ansvarsfördelningen ser ut. Detta är istället beroende på händelsen och framförallt hur din egen förmåga ser ut. Det offentliga har ett omfattande ansvar för att bland annat el- och telekommunikationer, vattenförsörjning, transporter och sjukvård fungerar. Den offentliga verksamheten får ta ett större ansvar vid svåra kriser och olyckor och kan då behöva prioritera var resurserna ska läggas.

Torsby kommun arbetar aktivt för att skapa en trygg kommun att leva och vistas i.

Innehållsansvarig: Kicki Lech
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: