Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Individ- och familjeomsorgen
 • Telefon:
 • E-post: ifo@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 32. Sociala avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2 Torsby

Person

 • Mona Rahm
 • IFO - chef
 • Tfn: +4656016168
 • Mobil: +46732712284
 • E-post: mona.rahm@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Adoption

Ett par som vill adoptera kan ansöka om det hos individnämnden. Eftersom en adoption är ett livsavgörande beslut för barnet måste samhället ställa särskilda krav på den som vill adoptera.

En adoption kan vara både nationell och internationell och innebär att ett barn får en ny familj, såväl känslomässigt som juridiskt. Eftersom en adoption är ett livsavgörande och definitivt beslut för barnet, måste samhället ställa särskilda krav på den som vill adoptera.

Ansök hos socialnämnden

Ett par som vill adoptera kan ansöka om detta hos socialnämnden (familjerätten) som då genomför en medgivandeutredning där man noggrant utreder familjeförhållandena. För att få ett medgivande ställs som krav att paret som vill adoptera genomgår en föräldrautbildning. Utbildningen tillhandahålls av kommunen.

Individnämnden har också ett ansvar att vägleda adoptionsföräldrar och följa upp adoptioner, såväl nationella som internationella.

Rådfråga familjerätten                                     

Funderar du på att adoptera eller vill ställa frågor gällande adoption är du välkommen att höra av dig till familjerätten.

Innehållsansvarig: Mona Rahm
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: